Betongbehovet var 11 ganger større enn bestilt

Rassikringsprosjektet på Rv. 13 får med budsjettpsrekk på over 1000 prosent

Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til Geithamrane og skal opprustes, utvides og rassikres. Foto: Contexo
Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til Geithamrane og skal opprustes, utvides og rassikres. Foto: Contexo
Publisert Oppdatert

Statens vegvesen regnet med de trengte 1100 kubikkmeter sprøytebetong til rassikringsprosjektet i Deido i Hardanger. Nå er tallet oppe i 12.5000 kubikkmeter, melder NRK.

På vegvesenets egne nettsider meldte de om økte kostnader allerede i oktober i fjor.

- Prosjektet med å rassikre den ca 2,6 km lange strekningen er svært krevende, med spesielt vanskelige geologiske forhold og bratt terreng. Fjellet består av små og store blokker som ligger i stabler. I store områder er fjellet så knust at det kan beskrives som løsmasser. Prislappen på prosjektet er nå justert opp med 115 millioner kroner, fortalte prosjektleder Terje Dagestad i oktober.

Planen var å bruke 315 millioner kroner for å sikre pendlerveien i Hardanger, men i oktober kom altså melding om kostnadssprekk på 115 millioner ekstra.

Contexo som er entreprenøren på prosjektet fikk kontrakten i januar 2016 med prisen 115 millioner kroner.

Det er Ølen Betong som leverer betongen som brukes til å sikre skråningene og fjellsidene langs veien mellom Espenes og Geithamrane.

Betongsprekken skal være på 1036 prosent ifølge NRK.

Ølen Betong har så langt kjørt 1300 turer til anleggsområdet. Foto: Svv
Ølen Betong har så langt kjørt 1300 turer til anleggsområdet. Foto: Svv

Geologirapporter som lå til grunn for prosjektet, la i stor grad opp til prosjektering underveis ettersom ting ble avdekket.

Det har stadig blitt avdekket at sikringsomfanget er mye større enn hva som var ventet.

Abonner på AnleggsMagasinet