110 km/t fra fredag

Fredag kl. 12.00 justeres fartsgrensen opp til 110 km/t på tre strekninger på E18 i Vestfold og Telemark, samt en strekning på E6 i Østfold. Disse motorvegstrekningene utgjør til sammen 53 km.

De blå strekningene viser hvor man kan ligge i 110 km/t fra fredag.
De blå strekningene viser hvor man kan ligge i 110 km/t fra fredag.
Publisert Oppdatert

110 km/t på motorvegstrekningene er en prøveordning som skal evalueres. Det er gjort utbedringer på flere av strekningene for å motvirke at økt fart skal føre til flere og mer alvorlige ulykker. Bilistene må likevel være klar over at sikkerhetsmarginen er mindre når farten øker.

Flere forutsetninger

Blant annet er strekningenes geometri, kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og havarilommer i tunnelene undersøkt med tanke på konsekvensene av økt fart. Det er montert fysiske midtrekkverk der det ikke var fra før. I Vestfold er det satt opp variable fartsgrenseskilt der farten kan styres ned. Dette vil etter hvert også komme i Østfold.

Gjelder ikke buss

Fartsgrensene for tunge kjøretøy, busser og biler med tilhengere står fast. Det vil si at buss som tilfredsstiller visse krav fortsatt får kjøre i 100 km/t. Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.