250.000,- i bot for å ta ukehvil i hytta

Franskmennene har aldri vært spesielt beskjedne når det gjelder reaksjoner overfor lastebilbransjen. Det har vært harde bøter for relativt små forseelser. Nå går den franske regjeringen lenger. De vil ha slutt på at utenlandske sjåfører tar ukehvilen i hytta og jobber med å få på plass et lovverk som svir. Ifølge lastbilmagasinet.dk er det allerede klart at boten for å ta ukehvilen i lastebilhytta vil koste 30.000 euro.

Det kan bli dyre hytteturer i Frankrike fremover. Nå skal det innføres bot på 30.000 euro for å ta 45-timers hvilen i hytta.
Det kan bli dyre hytteturer i Frankrike fremover. Nå skal det innføres bot på 30.000 euro for å ta 45-timers hvilen i hytta.
Publisert Oppdatert
NLFs Geir Mo ønsker et tilsvarende forslag velkommen i Norge.
NLFs Geir Mo ønsker et tilsvarende forslag velkommen i Norge.
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen.
Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen. Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.

Forslaget har kommet for å redusere sosial dumping. I dag lever en sjåfør over lang tid i hytta og har hverken råd eller mulighet til å ta hvilen på et motell.

Dessuten vil et slikt forslag bidra til at det vil være noe dyrere å sende sjåførene til land med slike regler og på den måten kan man legalt verne sitt eget lands sjåførstand.

NLF positive

Også Norges Lastebil-Forbund er positive og støtter forslaget. - Slik må vi få det her også, uttaler administrerende direktør Geir A. Mo på nettstedet til NLF. Han henviser til at utenlandske sjåfører "bor" på rasteplasser i påvente av oppdrag også i Norge.

- Vi som en seriøs næringsorganisasjon ønsker ikke å se på at yrket og næringen undergraves gjennom useriøse utenlandske firmaer som grovt utnytter nærmest enhver bestemmelse om arbeidsforhold og trafikksikkerhet, sier Mo. Neste uke skal NLF har flere møter med politikere og vil ta opp dette temaet.

Kontrollerte bussjåfører

Statens vegvesen i Norge er godt kjente med problemstillingen. For et par uker tilbake troppet vegvesenet på Jessheim opp ved en parkeringsplass og snakket med utenlandske busssjåfører som hadde ukehvilen sin i bussen. De måtte dermed ringe til arbeidsgiver for å fortelle at de måtte ta inn på hotellet like ved. I dette tilfellet var det polske sjåfører som ble svært så glade for å få seg et rom.

Godt forslag, men...

Problemstillingen er på ingen måte ny her i Norge. Det er ikke lov å ha ukeshvilen sin i hytta i Norge i dag. Dermed kommer det tidvis forslag om å kontrollere dette bedre og bøtelegge utenlandske sjåfører.

På den måten håper man kanskje også at konkurransen fra utenlanske sjåfører kan bli noe svekket - selv om en og annen nordmann også tidvis tar ukehvilen i bilen.

Allikevel har forbudet om å ta ukehvilen i hytta vært mer eller mindre sovende, om man kan tillate et slikt ordspill.

Alternativet er for mange å sette opp et telt utenfor lastebilen. På den måten følger man kanskje loven, men det er tvilsomt om arbeidsmiljøet eller kvaliteten på nattesøvnen blir noe bedre.

Skal derfor forbudet ha noen virkning, må det presiseres på en slik måte at det ikke finnes smutthull for kreative lastebileiere som ikke skyr noen midler for å ha lavest mulig utgifter på sjåføren.

Sjåførene på disse turbussene måtte forleden ta ukehvilen sin på hotell etter besøk fra Statens vegvesen.
Sjåførene på disse turbussene måtte forleden ta ukehvilen sin på hotell etter besøk fra Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen