Så langt i år: 5530 tunge kjøretøy kontrollert i nord

Her er fasiten for januar og februar.

Publisert

Det har vært rekordmange kontroller i nord denne vinteren. Bare i løpet av januar og februar har det alene blitt kontrollert 5530 tunge kjøretøy. Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Fasiten viser ni anmeldelser, 388 bruksforbud og 162 gebyr hittil i år.

– Det har vært krevende føre- og værforhold i år noe som har gjort at vi har hatt mer kontroller av dekkutrustning, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen. – Vi kontrollerer også blant annet kjøre- og hviletid og bremser, og det blir en prioritering å hele tiden kontrollere det som er viktigst for framkommeligheten og trafikksikkerheten.

Kontrollene har resultert i 388 bruksforbud, 162 gebyrer og ni anmeldelser. Dette er også en høyere andel enn i fjor.

– Selv om vi har en høyere andel med reaksjoner i år, betyr ikke det nødvendigvis at tilstanden på vogntogene er verre i år enn i fjor. Vi jobber målrettet i kontrollvirksomheten vår og skal velge ut de vogntogene som har mangler for kontroll. Generelt er vårt inntrykk at tilstanden på dekk- og kjettingutrustningen har blitt bedre de siste årene, forklarer Sandvik i en pressemelding.

Særlig høy aktivitet har det vært på grenseovergangene nord i landet.

– Vi hadde tidligere i år flere hendelser med utenlandske vogntog noe som gjorde at vi har hatt ekstra med kontroller langs grensa. Her har vi i tillegg fått bistand fra Toll og kontrollører fra andre regioner som også har utført dekkontroller, sier Sandvik.