Arnstad vil stramme kabotasjereglene... etterhvert... kanskje...

Bedre kontroll med gods over grensene og en snevrere kabotasje-definisjon er blant punktene Arnstad vil endre.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Marit Arnstad
Samferdselsminister Marit Arnstad

Tirsdag sitter samferdselsminister Marit Arnstad i møte med NLF, Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport for å diskutere kabotasje. Men allerede mandag lekket hun opplysninger om møtets innhold til media.

Bedre kontroll over gods inn

Samferdselsministeren ønsker bedre kontroll over at utenlandske transportører ikke kommer over grensen med tomme biler. Hun sier det nå presiseres hva et internasjonalt oppdrag er for å sikre at utenlandske godstransportører ikke misbruker reglene. Arnstad sier at utlendingene må ha lass inn over grensen.

Dette er forsåvidt ikke noe nytt. Reglene i dag er klare på dette området, det er derimot kontrollene det skortes på.

På linje med Finland

Det som derimot er en nyhet, er at ministeren forteller til NTB at hun ønsker at Norge skal følge samme linje som Finland. I Finland tillater man kun én lasting og én lossing pr. kabotasjeoppdrag.

Det er ett av punktene som bl.a. NLF har foreslått lenge for ministeren.

Dersom dette går igjennom, så blir det en reell innstramming av reglene.

Norge ber om tillatelse, Finland ber om tilgivelse

Selv om det er gode nyheter, er ikke dette gjort i en fei, ifølge ministeren. Hun vil drøfte det hele med EU-kommisjonen, skrive brev og avvente svar. Det samme gjør forøvrig Danmark.

Både danskene og nordmennene vil i brevs form støtte opp om den finske holdningen og be om at definisjonen av kabotasjebegrepet skal bli mer snevert enn dagens.

Les også: Finland blir kabotasje-reglenes konge

- Avhengig av EU-kommisjonens tilbakemelding, vil det bli tatt stilling til om reglene skal endres, sier ministeren.

Men det tar altså tid. Finnene valgte en annen variant. De hevder at dagens regelverk kan tolkes slik de gjør og at de tilpasningene de har gjort, er forenelige med EUs syn.

De ber altså om tilgivelse i ettertid, (de er nå i dialog med EU om praksisen) mens vi ber om tillatelse i forkant. Edelt nok, men i mellomtiden går dette i høy grad ut over norske transportører.

Les også: Ønsker finske kabotasjeregler i Norge

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.