Bare en tredjedel av dødsulykkene skyldes lastebilsjåførene

Det viser seg at vogntog er utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene de er innblandet i på norske veier. For møteulykker er tallet bare 20%.

Ulykke kollisjon
Ulykke kollisjon
Publisert Oppdatert

Transportøkonomisk institutt (Tøi) står bak denne nye undersøkelsen som i høy grad frikjenner lastebilsjåfører når det gjelder dødsulykker.

Transportøkonomisk institutt har gått gjennom Statens vegvesens rapporter av 130 dødsulykker med vogntog. Av 115 dødsulykker på norske veger mellom 2005 og 2008 hvor vogntog var involvert, var vogntogene utløsende faktor i kun 39 tilfeller, det vil si 33 prosent.

Selvmord i trafikken regnes ikke som trafikkulykke. Disse er derfor ikke med i analysen, men Statens vegvesen har vurdert det dithen at av 77 møteulykker med vogntog hvor motpart var utløsende part, er 15 tilfeller selvvalgt handling. I ytterligere 11 tilfeller er man usikre, og har valgt å ta de med i analysen.

Møteulykker er den vanligste ulykkestypen, skriver Tøi, og viser til at av de 115 dødsulykkene som er analysert, var 80 møteulykker. Vogntog var den utløsende part i bare 20%, eller kun 16 ulykker.

Som oftest kommer personbilen over i feil kjørebane, heter det i rapporten.

Dersom man tar hensyn til kjørelengde, er vogntog sjeldnere innblandet i ulykker enn andre kjøretøy.

Mer om rapporten finner du her