Simco AS:

Bilelektroniske sporhunder!

Hva skjedde egentlig i sekundene før ulykken var et faktum? Hvorfor tok bilen fyr? Dette er bare noe av det som ekspertene hos Simco AS i Sarpsborg finner svarene på. Og noen ganger avslører de selvdrap i trafikken.

-Eksempler på hva som kan leses av er alt i ABS-systemet, alt som har med bilbelter å gjøre, airbager, cruisekontroll, alt som har med hastighet å gjøre, rattvinkelindikator, ESP-systemet og akselerasjon og retardasjon, forteller Huse.
-Eksempler på hva som kan leses av er alt i ABS-systemet, alt som har med bilbelter å gjøre, airbager, cruisekontroll, alt som har med hastighet å gjøre, rattvinkelindikator, ESP-systemet og akselerasjon og retardasjon, forteller Huse.
Publisert Oppdatert
Ved hjelp av dette utstyret kan Simen Huse lese av en rekke elektroniske signaler på hva som skjedde de siste 20 sekundene før en ulykke.
Ved hjelp av dette utstyret kan Simen Huse lese av en rekke elektroniske signaler på hva som skjedde de siste 20 sekundene før en ulykke.
Simco AS er bilelektroniske sporhunder.
Simco AS er bilelektroniske sporhunder.
Jeg forklarer bare hva de elektroniske sporene betyr. Å fordele skyld og dom er ikke min sak
Simen Huse, Simco AS

Det som startet som et bilverksted for motorsport for snart 25 år siden, har etter hvert blitt et firma med eksperter på bilelektronikk. Kjernevirksomheten er i dag resirkulering av bilelektronikk, samt feilsøking og reparasjon av styreenheter til personbiler, lastebiler, busser og anleggsmaskiner. I tillegg har de opparbeidet seg stor kompetanse når det gjelder å analysere elektroniske spor i forbindelse med bilulykker. Til sammen sysselsetter bedriften syv personer og man bør nok være over gjennomsnittet god innen data og elektronikk for å få jobb hos Simco. For eksempel fikk de stor oppmerksomhet i media for et års tid siden, da de brukte 30 sekunder på å «stjele» en ny BMW som det ikke skal være mulig å stjele.

-Vi har en god miks med meget dyktige ansatte. De som er sterke på bilmekanikk har etter hvert opparbeidet seg kunnskaper om elektronikk og data, og de som opprinnelig er elektronikk- og dataeksperter har lært seg mye om bilmekanikk. Uten våre dyktige folk hadde vi aldri fått til dette, sier Simen Huse i Simco AS stolt.

Airbag

-Vi kan ta ut data fra styreenheten her hos oss uten å ha kjøretøyet her, eller koble oss rett i OBD-uttaket i bilen (OBD = On Board Diagnostics). Det beste er å hente ut data direkte fra kjøretøyet, men i forbindelse med ulykker er det ikke sikkert det lar seg gjøre. Men vi har utviklet egne «kofferter» som for eksempel Statens vegvesen benytter. Disse fjernstyres fra oss hos Simco, slik at dataene kan analyseres av oss, forklarer Simen.

De er avhengig av at bilen er utstyrt med airbag, det er nemlig i SRS-enheten at alle elektroniske data samles og bearbeides av bilens datasystem. Systemet Simco benytter heter Bosch Crash Data Retrieval (CDR), et system utviklet for Nord-Amerika. Men en tysker har fått rettighetene for Europa og Simco har sikret seg enerett i Norden.

I og med at systemet er utviklet for Nord-Amerika har det vært en del jobb å tilpasse systemet til de bilene vi har mest av her hjemme, men stort sett klarer de nå de fleste bilmodeller. Alle innhentede data analyseres i Simcos egenutviklede simulator. Denne simulatoren gjør det mulig å teste og avlese styreenheter, uten å ha hele kjøretøyet til stede.  Å hente ut dataene tar ikke all verdens tid, det er gjort på en times tid, men selve analysejobben tar vesentlig lengre tid. I en alvorlig ulykke snakker vi om en ukes jobb.

Svart boks

Man kan i dag ikke lenger bruke tradisjonell etterforskning i forbindelse med ulykker. Alle systemene som ABS, ESP etc. gjør at det blir dårlig med fysiske spor på ulykkesstedet. Derfor må man inn i elektronikken i stedet.

-Dette kan sammenlignes med den «svarte boksen» i et fly, men det er ikke lagt opp til det fra produsentens side. Ingen ønsker at en airbag skal utløses uten videre, den er ikke spesielt morsom å få i ansiktet, så derfor må alle signaler fra bilens sikkerhetssystemer analyseres, sier han.

Dette skjer i SRS-enheten (hjernen til en airbag). Der vil det til enhver tid ligge datasignaler fra de siste 15 – 20 sekundene før det smalt, signaler fra diverse sikkerhetssystemer i kjøretøyet. Eksempler på hva som kan leses av er alt i ABS-systemet, alt som har med bilbelter å gjøre, airbager, cruisekontroll, alt som har med hastighet å gjøre, rattvinkelindikator, ESP-systemet og akselerasjon og retardasjon. Alle koder man får ut kan dobbeltsjekkes mot produsentens krav.   

Omfattende rapport

-Rapporten med hva som har skjedd de siste 20 sekundene kan være på opptil 34 sider, der hver sensor er spesifisert. Vi får ut dataene både i grafer og som koder. Når dette er klart kommer jobben med å analysere det hele, i tillegg skal alt dette omskrives til forståelig norsk. Men det er ikke noen synsing inne i bildet. Det vi får ut er hva bilens egne systemer har registrert, forklarer Simen. 

Da det foreløpig er få lastebiler som har airbag, leser folka hos Simco hodesaklig av data fra objektet som har truffet vogntoget. Og selv i voldsomme kollisjoner med store skader er som oftest SRS-enheten uskadet der den er montert mellom forsetene.

 

Hard facts

Oppdragsgiverne til Simco er blant annet politi, Statens vegvesen, Statens havarikommisjon for transport og forsikringsselskaper. Det sier seg selv at det betyr at mye av det de driver med ikke er offentlig tilgjengelig informasjon. Blant annet kan vi ikke ta bilder av hva vi vil der vi rusler rundt i verkstedlokalet til Simco. Her står det bilvrak og skadebiler som har vært involvert i både det ene og det andre. 

Analyseverktøyet som Simco benytter, brukes i stor utstrekning av utredere og ulykkesetterforskere i Nord-Amerika. Blant annet har gjenopprettede data fra dette systemet, blitt brukt som bevis i mange straffesaker og sivile saker i USA, da sammen med ekspertuttalelser. Dette er et velprøvd verktøy som er til stor hjelp ved ulykker. Her er det «hard facts», og ikke synsing som gjelder. Simen har også vært i flere rettsaker som ekspertvitne.

-Det er viktig å påpeke at vi ikke er trafikketterforskere hos Simco. Vi er eksperter på å henter ut elektroniske data fra kjøretøy og analyserer dette. Det vi får ut er nøktern informasjon fra kjøretøyets egne systemer. I rettsaker har jeg ingen egen mening om skyld. Jeg forklarer bare hva de elektroniske sporene betyr. Å fordele skyld og dom er ikke min sak, sier han.

Selvdrap

Yrkessjåførenes store skrekk er å få en personbil i fronten, og vi har tidligere skrevet om de skjebnene der man ikke vet årsaken til slik grufulle møteulykker. Er det uoppmerksomme personbillister, er det selvdrap, hvem har skylda? Det kan Simco hjelpe til med å avsløre, og det har de da også gjort flere ganger.

-I forbindelse med front mot front mellom personbil og lastebil, sitter ofte lastebilsjåføren igjen med skyldfølelse. Familien til den drepte vil sjelden innse at deres kjære har tatt livet sitt, og en lastebilsjåfør som er involvert i en slik ulykke kan etter hvert begynne å tro på at det var hans skyld allikevel. Det er mange skjebner i slike ulykker, sier Simen.

I flere saker har Simco klart å sannsynliggjøre selvdrap. De siste 20 sekundene før det smeller kan jo fortelle mye. Simen kan ikke gå i detalj, i slike saker kjenner han ikke til hvem som har vært involvert. Han bare analyserer innholdet i en «anonym» boks. Men typiske spor på selvdrap kan være at man kan vise til kraftig hastighetsøkning rett før det smeller, rattvinkel viser at personbilen svingte brått til venstre rettet opp rett før det smalt, bilbelte var ikke i bruk (Bare bilbeltene sender elektroniske signaler med millisekunders mellomrom) og det finnes ikke antydning til bremsebruk. Da kan man være rimelig sikre på at ulykken er forårsaket av en bevisst handling.

-Jeg har opplevd å få telefoner i etterkant, fra yrkessjåfører eller familiemedlemmene deres, der de takker for at de kan legge vekk skyldfølelsen og komme seg videre i livet, slike tilbakemeldinger betyr mye, avslutter Simen Huse, daglig leder av Simco AS, sporhundene med peiling på bil.

I denne enheten samles en rekke datasignaler fra bilens sikkerhetssystemer. Ved hjelp av analyseprogrammet Crash Data Retrieval kan man hente ut utrolig mye informasjon av en slik boks.
I denne enheten samles en rekke datasignaler fra bilens sikkerhetssystemer. Ved hjelp av analyseprogrammet Crash Data Retrieval kan man hente ut utrolig mye informasjon av en slik boks.
Hva skjedde egentlig da ulykken inntraff? Det kan Simco AS finne ut av ved hjelp av elektroniske spor. Illustrasjonsfoto
Hva skjedde egentlig da ulykken inntraff? Det kan Simco AS finne ut av ved hjelp av elektroniske spor. Illustrasjonsfoto