Blomquist overtar Jørgensen

Blomquist overtar Jørgensen

Blomquist Eiendom AS og Jørgensen AS har tegnet en avtale om at Blomquist overtar 100 prosent av Jørgensen AS.

Publisert Oppdatert

Selskapene opererer begge innen silo- og tanktransport. Blomquist Bulk Cargo har en anslagsvis omsetning på ca. 100 mill. kroner og Jørgensen omsetter for om lag 200 mill. kroner på årsbasis.

Begge selskapene skal drives videre som separate enheter og det skal heller ikke være aktuelt å endre navnene - i alle fall ikke foreløpig.

Blomquist opererer 60 prosent i Norden og resten på Kontinentet. Jørgensens virksomhet er primært rettet mot det nordiske markedet.

Jørgensen AS er en videreføring av Jørgensen Transport AS. Sistnevnte gikk på en markedsmessig "smell" i 2002 og selskapet gikk konkurs. Kort tid etter videreførte Ivar Jørgensen driften i Jørgensen Transport Alta AS, som samtidig skiftet navn til Jørgensen AS.

Selskapet eies av Ivar A. Jørgensen AS og den tidligere "termokongen" Øystein Sties med henholdsvis 2/3 og 1/3.