Blomquist/Jørgensen

- eller omvendt. Nå har Blomquist & Co. reorganisert virksomheten og Blomquist Bulk Cargo har skiftet navn til Jørgensen AS. Det er en direkte følge av at Blomquist Eiendom kjøpte tank- og siloselskapet Jørgensen AS i fjor.

Publisert Oppdatert

At de valgte å videreføre Jørgensen som navn henger sammen med selskapets strategi om primært å satse på innlandsmarkedet, sier Ragnar Blomquist. Jørgensen er bedre kjent her hjemme enn Blomquist, sier han.

Når de nå har tatt dette skrittet, ønsker de allikevel å tilkjennegi eierskapet med en ny logo.

Det "gamle" selskapet, nemlig Jørgensen AS har samtidig skiftet navn til Jas Bil AS som heretter er konsernets bildriftsselskap. Og hva gjelder bil; Blomquist sier at sammenslutningen også har sine synergieffekter. Med samordnet drift vil de oppnå en rasjonalisering som betyr færre enheter i flåten.