Dachser med omsetningsrekord i Norge

Det familieeide logistikkselskapet Dachser fortsetter å ta markedsandeler fra de store aktørene i transport- og logistikkbransjen. Konsernregnskapet for Norden viser en solid økning i omsetning, for fjerde år på rad.

Publisert Oppdatert

Den fortsatte veksten hos Dachser skjer etter offensive investeringer i innovativ høyteknologi, nye bygninger, større distribusjonsnettverk og banebrytende innsats innen miljø. Investeringene gjør Dachser bedre rustet til å møte tøffere markedsvilkår og den økende konkurransen på så vel det norske markedet som på det europeiske.

- For fjerde år på rad kan vi konstatere at vår innsats bærer nordiske frukter gjennom økt omsetning og antall medarbeidere. Den positive effekten er et resultat av våre investeringer i tre nye topp moderne distribusjonsterminaler i Norden - senest i fjor med åpningen av den nye kontor i Oslo, sier Dachser Nordics administrerende direktør, Finn Skovbo Pedersen.

- Vårt norske hovedkontor ligger på det nye industriområdet Fossen Søndre, syd for Oslo. Bygget består av en kontorbygning på 1.100 m² og en 1.900 m² stor terminal med 26 porter.

Vi har nå holdt til i våre nye kontorer i snart ett år, og vi merker at flyttingen bidrar vesentlig til den sterke fremgangen, og vi ser svært positivt på fremtiden, sier daglig leder for Dachser Oslo, Hans-Thomas Andersen.