Dale stoppet alle tungbiler på Svinesund

Denne uka er det ekstra fokus på vinterutrustning på kontrollstasjonene i Region øst, med hovedvekt på grensestasjonene. Samferdselsministeren og hans følge tok turen til Svinesund i går for å delta på deler av kontrollen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale i samtale med påtroppende utekontrollsjef Kjetil Wigdel i Statens vegvesenunder kontrollen på Svinesund i går.
Samferdselsminister Jon Georg Dale i samtale med påtroppende utekontrollsjef Kjetil Wigdel i Statens vegvesenunder kontrollen på Svinesund i går. Foto: Statens vegvesen
Publisert

– Før de kom, ba de oss om å stoppe all tungbiltrafikk som kom inn over svenskegrensa. De ville se effektene av en slik praksis, sier Kjetil Wigdel, som i dag er leder for TK-avdelingen i Region øst, men som blir leder for Utekontrollavdelingen i Trafikant og kjøretøy fra nyttår.

Det tok ikke lang tid før dette førte til kø et godt stykke ut på E6. Etter en time hadde det pakket seg såpass mye både hos Tollvesenet og hos oss at de måtte begynne å slippe opp noe.

– Det er mange som mener at alle tungbiler må stoppes for kontroll på grensa før de får komme inn i landet. I dag fikk vi synliggjort at dette vil føre til lange køer. Det har vi vist tidligere også, blant annet på Ørje i fjor vinter, sier Wigdel i pressemeldingen fra Vegvesenet.

Han opplevde at statsråden ser viktigheten av grensekontroll i samspill med kontroller lengre inn i landet.

– Det gir oss muligheten til å ivareta både trafikksikkerheten og framkommeligheten til alle trafikanter. Jeg mener løsningen ikke nødvendigvis ligger i å stoppe absolutt alle på grensa, men heller å bli enda bedre til å velge ut de vogntogene og førerne som bør underlegges en grundigere kontroll. Her er jeg sikker på at vi kan få god hjelp av ny teknologi, for eksempel sløyfer i vegbanen som veier bilene i fart, sier Wigdel.