Denne boken bør transportbestillerne lese

Boken åpner med å spørre leseren om han er sikker på at de bestillinger han gjør er lovlige. Dermed er stemningen satt.

-Vi får ikke slutt på useriøs transport bare ved å henge ut sjåfører som gjør feil. Bestilleren må forsikre seg at oppdraget kan gjennomføres innenfor lover og regler før avtale skrives, sier Einar Spurkeland. Nå har han skrevet bok om temaet.
-Vi får ikke slutt på useriøs transport bare ved å henge ut sjåfører som gjør feil. Bestilleren må forsikre seg at oppdraget kan gjennomføres innenfor lover og regler før avtale skrives, sier Einar Spurkeland. Nå har han skrevet bok om temaet. Foto: Privat
Publisert Oppdatert

Tungt.no har ved gjentatte anledninger satt pekefingeren mot useriøs transport. I flere tilfeller der kontrollører fra vegvesenet har avdekket grove brudd på lovverk, har vi konfrontert transportbestillerne om hvordan de stiller seg til dette.

Selv om transportbestiller nå kan ansvarliggjøres rent juridisk, har vi ofte opplevd at de faktisk ikke har visst bedre. Og enkelte av disse har vi senere møtt igjen på læresteder der de har ønsket å ta tak i bestilleransvaret og lære mer om dette.

- Bestilleren bestemmer

Nå har mangeårige bransjemann, forfatter og tidligere kommunikasjonssjef i DB Schenker i Norge, Einar Spurkeland, skrevet en bok om temaet.

-Skal vi få slutt på useriøs godstransport må transportbestilleren ta sin del av ansvaret. Det er jo bestilleren som bestemmer hvem som skal få oppdraget, sier Spurkeland.

Boken åpner med å spørre leseren om han er sikker på at de bestillinger han gjør er lovlige. Dermed er stemningen satt. Spurkeland ønsker at alle bestillere tenker seg om før de bestiller og ikke bare tar det første og beste tilbudet med lavest pris.

-Jeg har lagt vekt på å vise hvilke vurderinger bestilleren må gjøre før hun bestiller transport, for å være på rett side av loven. Vareeiere, grossister, speditører og transportører får veiledning i transportbestilling og nyttige tips om praktiske rutiner som er relevante både ved nasjonal og ved internasjonal transport, sier han.

-Vi får ikke slutt på useriøs transport bare ved å henge ut sjåfører som gjør feil. Bestilleren må forsikre seg at oppdraget kan gjennomføres innenfor lover og regler før avtale skrives, avslutter Spurkeland.

Boken er utgitt av Fagbokforlaget og er kvalitetssikret av fagpersoner i Arbeidstilsynet, Difi og Norsk Transportarbeiderforbund. I sistnevnte forbund er det Geir Kvam, en godt kjent herremann i bransjen, som har bidratt faglig.