Derfor forsvinner vitsen med å kontrollere lastebiler

Det norske kontrollsystemet er ikke bare dårlig, det virker faktisk mot sin hensikt.

Det er frustrerende for Statens vegvesen sine kontrollører å vite at det ofte er liten vits i å bøtelegge utlendinger. Allikevel må de gjøre jobben sin. Ofte til ingen nytte. Hvorfor må det være slik?
Det er frustrerende for Statens vegvesen sine kontrollører å vite at det ofte er liten vits i å bøtelegge utlendinger. Allikevel må de gjøre jobben sin. Ofte til ingen nytte. Hvorfor må det være slik?
Publisert Oppdatert
Dyktige kontrollører sjekket mandag kveld skiltene på alle passerende vogntog. En stor del av de som fikk gebyr, vil aldri betale dem - såfremt de ikke er norske. Da må de.
Dyktige kontrollører sjekket mandag kveld skiltene på alle passerende vogntog. En stor del av de som fikk gebyr, vil aldri betale dem - såfremt de ikke er norske. Da må de.

Kontrollene skal økes. Solvik-Olsen har nylig lovet 40 millioner ekstrakroner til kontroller av tunge kjøretøyer i år. Flere kontrollører skal ansettes og de useriøse transportørene skal lukes ut.

I løpet av forrige vinter var det en firedobling i antall dekk- og kjettingkontroller og i år er det kommet skjerpet krav til vinterdekk og obligatorisk bombrikke.

Det har skjedd mye de siste par årene. Det høres nesten for godt ut til å være sant. Det er det også.

Det viktigste mangler nemlig fortsatt: Sanksjoner.

Smak på ordet. Det høres litt krigersk ut. Har det ikke en litt besk ettersmak?

Men det er svært nødvendig.

I realiteten virker dagens system paradoksalt nok mot sin hensikt.

Kan ikke holde igjen dårlige betalere

Det er nemlig slik at Statens vegvesen ennå ikke kan holde igjen gebyrbelagte utenlandske vogntog inntil gebyret er betalt eller garantert.

Aldri før har denne enkeltfaktoren hatt større betydning.

Hva med hjullås? Skulle ikke det innføres? Joda. Men det kan bare brukes ved store tekniske mangler der kjøretøyet utgjør en fare for trafikken. En manglende bombrikke utløser ikke bruk av hjullås. Det gjør ikke manglende vinterdekk heller - med mindre spesielle omstendigheter spiller inn.

De eneste transportene som kan holdes igjen på Svinesund, landets største innfartsåre, til gebyret er betalt, er de som har overlast.

Dermed renner mer ut i sanden enn vi kanskje er villige til å innrømme.

Det skal satses kraftig på økt kontrollvirksomhet rettet mot tunge kjøretøyer. Kabotasjekontroll og kontroll av bombrikker er nevnt spesielt. Da må man også være sikker på at bøtene blir betalt. Det er det ikke hjemmel for i dag. Her er samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen på Svinesund under en kontroll i fjor våres.
Det skal satses kraftig på økt kontrollvirksomhet rettet mot tunge kjøretøyer. Kabotasjekontroll og kontroll av bombrikker er nevnt spesielt. Da må man også være sikker på at bøtene blir betalt. Det er det ikke hjemmel for i dag. Her er samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen på Svinesund under en kontroll i fjor våres. Foto: Svein-Ove Arnesen

Nordmenn må betale, utlendingene slipper

Jeg skal kjapt illustrere selvbedraget:

Mandag ble det avholdt storkontroll av obligatorisk bombrikke i lastebil flere steder i landet. Bare på Østlandet ble det skrevet ut 184 bøter á 8000 kroner.

Av disse ble 67 gitt til norske transportører. De må betale. De har gjort noe feil og innkrevingen går sin gang.

De resterende 117 gebyrene ble gitt utenlandske transportører. Det blir sånn røffelig 900.000 kroner som utlendingene skal betale.

Det er her bildet blir nyansert - og vi må følge med i timen.

For i realiteten er det 900.000 kroner som de kan betale. Om de har lyst. Det har de sjeldent.

Trenger heller ikke betale straffegebyret

De utenlandske sjåførene får med seg gebyret til transportøren, som har tre uker på å betale. Da er bilen forlengst ute av landet. Deretter tillegges et straffegebyr på 50% og det Londonbaserte firmaet med det klingende navnet Euro Parking Collection plc kommer inn i bildet.

Det er de som driver inn manglende bom-betaling fra utenlandske kjøretøy i Norge. I fjor klarte de kun å bringe inn én tredjedel av skyldig avgift fra eiere av utenlandske vogntog.

Dermed har vi belegg for å fortsette regnestykket vårt. Med straffegebyret har de 900.000 kronene økt til 1,35 millioner. En tredjedel av dette er 430.000 kroner. Da står vi igjen med 900.000 kroner som ifølge statistikken aldri vil bli betalt.

Samtidig er gebyrene til alle norske transportører betalt. Det sørger staten for.

Forskjellen blir større jo flere kontroller det er

Satt litt på spissen betyr dette at desto flere kontroller vi har, desto sterkere straffes norske transportører for sine uriktige forhold, mens utenlandske transportører slipper unna.

Og hvordan møter norske transportører denne konkurransen?

Jo, med selv å utnytte alle muligheter, selv de ulovlige, for å kunne overleve i markedet.

Dermed fortsetter spiralen i takt med økte kontroller.

Ergo svekkes paradoksalt nok konkurransevilkårene - stikk i strid med alle intensjoner og flotte avisoppslag.

Å sende kontrollører ut med bøteblokka blir litt som å sende en snekker ut med et bilde av en hammer. Det er svært frustrerende også for Statens vegvesens kontrollører å vite at mye av jobben de gjør ikke har noen hensikt.

Det er på tide å gi dem riktig verktøy for jobben.

I mellomtiden blir eksemplet vårt stående.

Det ble nesten en million kroner i skjev konkurransevridning bare i går…

 

Siste: Lover løsning til våren.

Flere kontrollører vi har pratet med, uttrykker misnøye med at utenlandske transportører i realiteten kan droppe å betale gebyrer både for dekk og manglende brikke.
Flere kontrollører vi har pratet med, uttrykker misnøye med at utenlandske transportører i realiteten kan droppe å betale gebyrer både for dekk og manglende brikke.