- Det eneste frie med fri konkurranse er «a free ride to the bottom»

Det forventes stor vekst i veitransporten. Da er det viktig å ikke vente på føringer fra Brussel, mener NLF.

NLFs Geir A. Mo holdt åpningsforedrag om bransjens utfordringer på tungbilkonferansen ved automessa på Lillestrøm like før helgen.
NLFs Geir A. Mo holdt åpningsforedrag om bransjens utfordringer på tungbilkonferansen ved automessa på Lillestrøm like før helgen.
Publisert Oppdatert

Ifølge NLF viser uavhengige rapporter en forventet økning på 50-75% innen godstransport på vei de neste 30 årene. Det er en enorm vekst som få bransjer kan vise til.

Det vil ikke bli en gratis-tur for norske transportører.

- Myndighetene må ønske norsk transport. Mantraet fra Norges Lastebileier Forbund er riktignok gjentatt ofte den siste tiden, men ikke uten grunn. Historisk sett har transportbransjen aldri stått foran større utfordringer enn tiden vi nå er inne i. De utenlandske aktørene blir større og mange er profesjonelle til fingerspissene.

De driver butikk. Uten hjerte for bransjen, men med kalkulatoren i orden. Sjåføren er kun en komponent som skiftes ved behov. Det er disse vi skal konkurrere mot.

Her hjemme ved å kontrollere om regelverket følges, men enda viktigere er det å sørge for at vi i utgangspunktet får et korrekt regelverk.

Den kampen må i stor grad tas der beslutningene blir tatt. Det er i EU.

Må være tilstede der bestemmelsene tas

Et ja eller nei fra mennesker vi ikke engang vet hvem er, vil i ytterste konsekvens kunne avgjøre om vi driver våre firmaer om noen år. Det høres skremmende ut.

EUs forrige transportkommisær, Siim Kallas, ville fjerne alle restriksjoner rundt kabotasjereglene. Han ønsket et fritt marked. Et knallhardt arbeid fra en rekke organisasjoner bidro til at så ikke ble tilfelle - ennå.

En av disse organisasjonene er NLA, som står for Nordic Logistics Association og som er et samarbeid mellom de skandinaviske lastebileier-forbundene NLF, DTL og SÅ.

- Vi blir hørt på i Brussel, fortalte NLFs Geir Mo på tungbilkonferansen ved Lillestrøm før helgen.

Feilen norske myndigheter tradisjonelt sett har gjort er at de har ventet på diplomatposten her hjemme. Da er det for sent.

Vi må være der det skjer, når det skjer. Det er da vi kan påvirke og ikke bare stille godta bestemmelser fra Brussel, sier Mo. - Den nåværende regjering har med Solvik-Olsen hatt en langt mer aktiv rolle i enkeltsaker - som vinterførerkort - i Brussel.  Denne uken skal ministeren også møte den nye transportkommisæren, Violeta Bulc, og blant annet diskutere dette og kabotasje. Det er bra.

- Det er nemlig ikke noe fritt med fri konkurranse. Det eneste frie er en «free ride to the bottom», avslutter Geir Mo.

Han har et poeng der.