"Det ser ikke merkelig ut"

Nå blir politiets vurdering av den svenske "slepesaken" sendt til Politiets spesialenhet for interngranskning.

Markus Malmströms telefon til politiet, da han bevitnet en smått hårreisende sleping av en havarert lasterbil på E6, resulterte i absolutt ingenting. Det som derimot fik politiet til å reagere var de små lysdiodene Markus hadde i fronten på lastebilen sin.
Markus Malmströms telefon til politiet, da han bevitnet en smått hårreisende sleping av en havarert lasterbil på E6, resulterte i absolutt ingenting. Det som derimot fik politiet til å reagere var de små lysdiodene Markus hadde i fronten på lastebilen sin.
Publisert Oppdatert

Tomas Jansson er sjef på operasjonssentralen i Halland. Han bekrefter at Markus sin anmeldelse ble mottatt, og han kan også konstatere at en patrulje rykket ut for å kontrollere hva som foregikk. Tilbakemeldingen var at dette ikke så merkelig ut!

-De (patruljen, red. anm.) har meldt tilbake til operasjonssentralen at det slepingen av lastebilen ikke så merkelig ut på noen måte, forteller Jansson.

-Så å slepe uten lys i 90 km/t, i mørket og på en snøsørpete motorvei er ikke bemerkelsesverdig?

-Jeg kan ikke uttale meg om det, for det er jo den patruljen som har vært der som har gjort den bedømmingen, men det er naturligvis uheldig om de har gjort en feilaktig bedømming, svarer han.

-Kan det ha spilt noen rolle for avgjørelsen at begge kjøretøyene var registrert i Øst-Europa, nærmere bestemt i Bulgaria?

-Det vet jeg jo ikke. Jeg håper jo at de har gjort bedømmingen om dette er greit utfra ett trafikksikkerhetsperspektiv.

-Men et enklere spørsmål i denne sammenhengen er vel om det er lovlig å slepe en lastebil i 90 km/tim på motorveien?

-Nei, det er det jo ikke, konstaterer Tomas Jansson.

"Fortvilt"

Er det da rimelig at man som polititjenestemann lar noe slikt foregå uten å gripe inn?

-Hadde jeg vært på plass så hadde jag kanskje gjort en annen vurdering.

Du får lov å bogsere på motorvei fram till neste avkjøring. Og om det nå var feil med den lastebilen som ble slept, i dette tilfellet en Scania, så passerte man dessuten to Scania-verksteder. Finns det noen grunn for å unnlate å rapportere dette tilfellet?

-Man skal naturligvis stoppe kjøringen om det er trafikkfarlig. Den avgjørelsen kan jo hvilken polititjenestemann som helst stå fora. Det kreves ingen spisskompetanse for det. Det kan jag definitivt være enig i, sier Jansson.

Tomas Jansson lover å ta en prat med sjefen til de aktuelle tjenestemennene.

-Jeg blir litt oppgitt om dette nå viser seg å stemme. Vi vil jo virkelig at man skal ringe inn meldinger så vi kan agere mot brudd i trafikklovgivningen. Dette er en tillitssak for oss, avslutter Tomas Jansson ved operasjonssentralen i Halland.

Kort tid etter intervjuet blir vi kontaktet av Tomas Jansson igjen.

-Det vi har gjort nå er at vi har overlatt saken til Politiets spesialenhet som skal granske om vi har gjort noen feil i denne saken. Jeg kan ikke kommentere saken ytterligere før vi får en avgjørelse fra dem, forklarer han.

</p> </div>