DHL slår sammen enheter

Det er besluttet å slå sammen Freight og Global Forwarding (med Quality Cargo) til én forretningsenhet med ett organisasjonsnummer.

Publisert Oppdatert

Det er besluttet å slå sammen Freight og Global Forwarding (med Quality Cargo) til én forretningsenhet med ett organisasjonsnummer.

- Bakgrunnen for sammenslåingen er en forventning om at disse samlet vil stå sterkere i det lokale markedet, sier Ole Ringheim, CEO DHL Freight Nordics.

Fagforeningene har vært involvert tidlig i prosessen, og øvrig organisasjon er informert. Ny organisasjonsmodell og andre praktiske konsekvenser vil utredes i dedikerte prosjektgrupper i høst.

Målet er å ha den nye enheten DGFF operativ 1.1.2014.