Ekstrabevilgning til økte grensekontroller

I revidert nasjonalbudsjett foreslås en økning til kontroller av tunge kjøretøyer på 12,5 millioner kroner. Ekstrabevilgningen skal gå til å øke kontrollene på grenseovergangen etter vanlig arbeidstid, samt innføring og utvikling av effektive verktøy til kontrollene. Slik lyder dagens gladmelding fra regjeringen.

Ved å satse på døgnbemanning på Svinesund kan kontrollørene fra Statens vegvesen ta stikkprøver når som helst. Det vil være preventivt og bedre trafikksikkerheten.
Ved å satse på døgnbemanning på Svinesund kan kontrollørene fra Statens vegvesen ta stikkprøver når som helst. Det vil være preventivt og bedre trafikksikkerheten.
Publisert Oppdatert
99,5% av tungtrafikken blir ikke kontrollert ved grensa på Svinesund.
99,5% av tungtrafikken blir ikke kontrollert ved grensa på Svinesund.
Tollvesenet ved landets mest trafikkerte grenseovergang har døgnåpent. Hos Statens vegvesen har de ordinær åpningstid. De gjør det beste ut fra de resursene de har til rådighet.
Tollvesenet ved landets mest trafikkerte grenseovergang har døgnåpent. Hos Statens vegvesen har de ordinær åpningstid. De gjør det beste ut fra de resursene de har til rådighet.

- Vi viderefører og styrker dermed innsatsen om økte midler til kontroll av tunge kjøretøy, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Det er vel anvendte kroner. TransportMagasinet har ved flere anledninger pekt på behovet overfor ministeren.

I dag slippes nemlig 99,5 prosent av tungtrafikken ukontrollert inn i Norge over Svinesund. Rundt 2500 vogntog passerer daglig over bruen. I fjor fremkom det at det gjennomsnittlig stanses ti tunge kjøretøy i løpet av et døgn.

Les også: 99,5% av tungtransporten kontrolleres ikke!

Dyktige kontrollører står på, men de har ikke ressurser til å stanse flere. Det hjelper naturligvis heller ikke at lastebilsjåfører som ikke ønsker å bli stanset, enkelt kan gå rundt bygget etter tollklarering for å se om det er kontroll, eller de kan vente til etter klokken 15.30. Da slukkes nemlig lyset og kontrollørene går hjem. Dermed ruller alle over grensa, uansett om de har bremser på kjøretøyet eller ikke.

Nå er det riktignok en sannhet med noen modifikasjoner. Statens vegvesen har enkelte kveldsvakter og kontroller på andre tider av døgnet også, men i løpet av en uke er det langt flere ubemannede enn bemannede timer der.

Løsning for "Den himmelske freds plass"

Kanskje kan det nå bli en endring på dette. I skrivende stund later det til å gå mot en løsning når det gjelder plassproblematikken også. Det ville ikke hjelpe mye med flere kontroller om man ikke har plass til lastebiler.

En periode har plassen blittt kalt "Den himmelske freds plass" etter at man ikke hadde lenger hadde oppstillingsplasser til mer enn syv vogntog og kontrollørene ble satt til annet arbeide. Ifølge inspektør Øyvind Grotterød i Statens vegvesen ser dette ut til å gå i orden om få dager.

Dermed later det til at man kanskje kan få full kontroll igjen?

Les også: Storkontroll på svenskegrensa

Kontrollplassen på Svinesund er ikke stor nok og fylles fort opp når det er kontroll. Illustrasjonsfoto
Kontrollplassen på Svinesund er ikke stor nok og fylles fort opp når det er kontroll. Illustrasjonsfoto