En av fire fikk kjøreforbud i Oslo

100 av 386 kontrollerte tungbiler fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde tre intensive kontrolldøgn i Oslo-området denne uka. - Dette er for dårlig og viser at vi må intensivere kontrollene våre enda mer, sier Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

Tollvesenet var også på plass med en mobil scanner da vi tok turen innom Taraldrud. Denne gangen var det også fokus på kontroller andre steder i Oslo, ikke bare på kontrollstasjonene. - Vi vet at det går en del biler med overvekt på store anlegg i Oslo, forteller Ronny Lindesteg.
Tollvesenet var også på plass med en mobil scanner da vi tok turen innom Taraldrud. Denne gangen var det også fokus på kontroller andre steder i Oslo, ikke bare på kontrollstasjonene. - Vi vet at det går en del biler med overvekt på store anlegg i Oslo, forteller Ronny Lindesteg.
Publisert Oppdatert
- Det er stadig en god del som forsøker å unndra seg kontroll ved ikke å kjøre inn på kontrollplassen, forteller Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen.
- Det er stadig en god del som forsøker å unndra seg kontroll ved ikke å kjøre inn på kontrollplassen, forteller Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen.

Fakta om aksjonen

I løpet av tre dager har Statens vegvesens tungbilkontrollører sett på ca. 800 kjøretøy i hovedstadsområdet.

386 av disse har blitt tatt inn til nærmere kontroll.

170 mangellapper ble skrevet ut og 100 kjøretøy fikk kjøreforbud og måtte utbedre et eller flere forhold før de fikk kjøre videre.

- Det var en god del tekniske mangler. Flere hengere hadde sprekker i bærende konstruksjoner. I tillegg ble mange stoppet med overlast. Spesielt de som fraktet grus, pukk og andre løse masser. Foreløpige tall viser at det ble skrevet ut over 50.000 kroner i overlastgebyr i løpet av disse dagene, forteller Lindesteg.

Blant de mest alvorlige sakene var et vogntog som ikke hadde bremser på hengeren i det hele tatt. Resultatet ble avskilting og anmeldelse. Både sjåfør og kjøretøy var fra Norge.

Denne gangen foregikk kontrollene også innenfor bomringen og med mobile enheter. Dermed blir det noe færre kontroller totalt sett, men det er viktig å ha denne typer kontroller, slik at ingen kan unngå dem. - Vi vet blant annet at det går flere biler med overlast på prosjekter i byen, forteller Lindesteg.

Han kan også fortelle at det fortsatt er mange som ikke stanser for kontroll. - Ja, det er riktig. Denne gangen hadde vi god bistand fra politiet og disse ble hanket tilbake og premiert med et forelegg på 4200,- forteller han.

Alvorlige brudd på kjøre- og hviletid

Kontrollørene avdekket også flere grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 798 sjåførdøgn, og 62 sjåfører ble kontrollert. Av disse fikk 19 en muntlig advarsel, mens 10 ble anmeldt.

Les også: Stor kontroll av tunge kjøretøy i Oslo

- Vi stoppet blant annet en svensk sjåfør som hadde sin siste godkjente døgnhvil for over to uker siden. En dansk sjåfør fikk pålegg om å la vogntoget stå i 45 timer, da han ikke hadde tatt sin ukehvil.

I tillegg var det en del tilfeller av juks med sjåførkort, blant disse var det en bussjåfør som kjørte på en annen persons sjåførkort. Vi ser svært alvorlig på slike brudd. Man skal være uthvilt når man sitter bak rattet på et kjøretøy, hvis ikke kan konsekvensene bli fatale, sier Lindesteg.

Etterlyser holdningsendring

- Vi er fortsatt ikke fornøyd med at prosentandelen feil og mangler ligger så høyt under aksjonene vi har på det sentrale Østlandet. Statistikken etter disse typer aksjoner ligger stort sett på det samme: rundt 25 % av de kontrollerte får kjøreforbud.

Vi finner fortsatt for mange grove og alvorlige tekniske mangler, som utgjør en stor trafikksikkerhets-risiko. Dette viser at vi må intensivere våre kontroller, samtidig som vi håper at det snart skjer en holdningsendring blant både sjåfører og eierne av transportfirmaene, avslutter Lindesteg.

- Det er for dårlig når omtrent en av fire eller en av fem har så mange feil at det blir kjøreforbud, forteller Ronny Lindesteg.
- Det er for dårlig når omtrent en av fire eller en av fem har så mange feil at det blir kjøreforbud, forteller Ronny Lindesteg.