EU-forskning rundt kjøretøykonvoier

Scania er utpekt til å lede et treårig europeisk forskningsprosjekt med mål å utarbeide et system for innføring av kjøretøykonvoier på veiene.

Jo kortere avstand det er mellom kjøretøyene, desto større blir drivstoffgevinstene.
Jo kortere avstand det er mellom kjøretøyene, desto større blir drivstoffgevinstene. Foto: Scania CV AB
Publisert Oppdatert
Sven-Åke Edström forteller at konvoier vil kreve både en standardisering av støttesystemer og endringer i lovverket.
Sven-Åke Edström forteller at konvoier vil kreve både en standardisering av støttesystemer og endringer i lovverket. Foto: Scania CV AB

Slike kjøretøykonvoier kan gi et stort bidrag til utslippsreduksjoner. EU har satt som mål å redusere CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020 og de tunge transportene står i dag for ca. 17 prosent av de totale utslippene.

Forskningsprosjektet COMPANION har en økonomisk ramme på 5,4 millioner euro, hvorav EU bidrar med 3,4 millioner. I tillegg til Scania deltar også Volkswagen Group Research, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), tyske Oldenburger Institut für Informatik (OFFIS), spanske IDIADA Automotive Technology, nederlandske Science & Technology Corporation og det spanske transportselskapet Transportes Cerezuela.

Gevinstene med redusert luftmotstand er allerede godt kjent og dokumentert. I løpet av de siste årene har Scania gjennomført tillempet konvoikjøring i sine egne transporter og som viser at det er mulig å oppnå drivstoffbesparelser på opptil fem prosent i reell trafikk.

Vil øke bevisstheten

- Vi håper gjennom prosjektet å øke bevisstheten i Europa om de store fordelene med konvoikjøring, sier Sven-Åke Edström, sjef for Scanias chassisutvikling. Han forteller at konvoier vil kreve både en standardisering av støttesystemer og endringer i lovverket.

Man vil blant annet se på hvordan felles EU-regler kan utformes for å tillate tette konvoier. Jo kortere avstand det er mellom kjøretøyene, desto større blir drivstoffgevinstene. Dette forutsetter imidlertid at kjøretøysystemene er elektronisk sammenkoblet gjennom trådløs kommunikasjon.

Skal demonstreres i 2016

Transportselskaper skal ut fra sine transportoppdrag kunne fastsette optimale ruter med hensyn til drivstofforbruk og i et integrert system vil sjåførene få informasjon om hvor de skal tilknytte seg andre lastebiler for å etablere konvoier. Systemet skal gi klar informasjon om ulike alternativer med hensyn til blant annet værforhold, trafikksituasjon, leveringstider samt kjøretøyenes vekt og hastighet.

Gjennom samarbeidet med IDIADA og Transportes Cerezuela skal systemet bli demonstrert på spanske veier i løpet av høsten 2016.