Europaparlamentet stemte i dag frem hovedpunktene i den foreslåtte vegpakke

– Dette var svært gledelig, om enn på overtid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Nå er det over. Ifølge NLF har EUs transportnæring i flere måneder nærmest blitt holdt som gisler i en pågående sabotasjeaksjon utført av øst- og søreuropeiske parlamentsmedlemmer.
Nå er det over. Ifølge NLF har EUs transportnæring i flere måneder nærmest blitt holdt som gisler i en pågående sabotasjeaksjon utført av øst- og søreuropeiske parlamentsmedlemmer. Foto: Stein Inge Stølen
Publisert

Det er NLF som nå melder nyheten om at etter et overraskende stort flertall i enkeltavstemningene, ligger den mest kaotiske fasen i arbeidet med nye og bedre regler i den europeiske transportnæringen bak oss.

– Alt tyder nå på at vi får bedre regler både når det gjelder kjøre- og hviletid, kabotasje og utstasjonering. Fornuften vant en seier i dag, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Ifølge NLF har EUs transportnæring i flere måneder nærmest blitt holdt som gisler i en pågående sabotasjeaksjon utført av øst- og søreuropeiske parlamentsmedlemmer.

Ved å teppebombe planlagte avstemninger med alternative forslag som etter reglene må behandles på lik linje med de opprinnelige forslagene, har man ved flere anledninger sett at prosessen har stoppet helt opp.

Men denne gangen lykkes man i å få resultater. – Dagens avstemning var sannsynligvis også i aller siste øyeblikk, for prosessen om vegpakken har vært kilde til alvorlig tvil om EU-parlamentets og EU-systemets evne til å finne reelle løsninger på reelle problemer, sier Mo.

NLA-direktør Søren Hyldstrup Larsen har arbeidet tett på prosessen i lang tid. Han er svært fornøyd med at den byråkratiske blokaden endelig er opphevet.

– Dette var en viktig dag for den nordiske vegtransportindustrien. Vi har ikke oppnådd alt vi ønsket og mange detaljer må løses i prosessen med å implementere reglene. Parlamentet er nå klar for å forhandle med EU-rådet for å finne en endelig avtale over de neste månedene.