Fagbrev i Posten

Posten Norge har et langsiktig mål om at flest mulig av medarbeiderne skal ha et relevant fagbrev. Ambisjonen er at det ved utgangen av 2016 skal være 1.150 medarbeidere som har tatt fagbrev.

I dag har 278 ansatte i Posten Norge fagbrev innen yrkessjåførfaget. 
Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge
I dag har 278 ansatte i Posten Norge fagbrev innen yrkessjåførfaget. Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge
Publisert Oppdatert
Posten og Bring har mange terminalarbeidere og 348 av de ansatte har fagbrev. 
Foto: Frigoscandia, Posten Norge
Posten og Bring har mange terminalarbeidere og 348 av de ansatte har fagbrev. Foto: Frigoscandia, Posten Norge

Dette omfatter både praksiskandidater og lærlinger. Blant disse er hele 450 nye fagbrev de neste tre årene.

- Posten er opptatt av å levere kvalitet i sine tjenester og «vinne kundens hjerte». Fagutdanning utfyller den bedriftsinterne opplæringen og bidrar til at medarbeidere får dypere innsikt i jobben. Fagutdanningen gir også impulser og motivasjon for de som får muligheten, sier Erik Roth, direktør for organisasjonsutvikling i Posten.

Forpliktende

Posten ønsker å bidra til å oppfylle «Samfunnskontrakt for flere læreplasser». Samfunnskontrakten er en avtale mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Ambisjonen er blant annet å øke antallet godkjente lærekontrakter med 25 prosent fra 2011 til 2015. Sørge for å øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev, samt øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.

Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer. En viktig del av kontrakten blir derfor å skaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det.

Bedre kunnskap

Postsjåfør Øivind Aksberg ved Postens Godssenter har tatt fagbrev som yrkessjåfør.

- Jeg ble mye brukt i opplæring av både vikarer og lærlinger. Det var jeg selv som tok initiativ til å ta fagbrev. Jeg mener det er viktig å ha riktig fagkunnskap når jeg skal lære opp andre, sier Aksberg.

Fagbrevet har gitt ham utviklingsmuligheter han ellers ikke ville fått. Han har også fått mer ansvar, blant annet for å lære opp sjåførlærlingene ved Postens godssenter. Øivind Aksberg er også oppnevnt som medlem av prøvenemnda for yrkessjåførfaget i Oslo.

I følge tall vi har fått fra Posten Norge så har de i dag 278 ansatte med fagbrev som yrkessjåfør, og 348 med fagbrev i logistikkfaget. Og flere skal det altså bli.

-Jeg mener det er viktig å ha riktig fagkunnskap når jeg skal lære opp andre, sier postsjåfør Øivind Aksberg. 
Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge
-Jeg mener det er viktig å ha riktig fagkunnskap når jeg skal lære opp andre, sier postsjåfør Øivind Aksberg. Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge