Forskjeller i bøtenivået for kjøre-og hviletid: Det glade vanvidd

Det koster deg opp til 10 ganger så mye å bli straffet for overtredelse av kjøre- og hviletid i et land i forhold til et annet. EU jobber på spreng med å harmonisere regelverket. I mellomtiden er det kaotiske tilstander.

Publisert Oppdatert

Da de nye kjøre- og hviletidsbestemmelsene trådte i kraft i 2006, ble det tilført en ny bestemmelse om at EU-kommisjonen skulle følge administrasjonen av reglene slik at det ville bli noenlunde ensartet. Det har ikke skjedd.

En rapport som nylig er utgitt av kommisjonen peker på svært store forskjeller.

Malta har for eksempel en standardbot på 56,23 euro for alle typer overtredelser, mens Tyskland, Irland, Kypros og Østerrike har bøter på 5000 euro eller mer.

Dersom du er på ville veier i Frankrike kan en enkelt bot havne på svimlende 30.000 euro.

Men ennå er ikke rotet fullendt. Mens det i enkelte land er slik at bileier skal betale mer enn sjåføren, er det i andre land ingen slike bestemmelser. Der må sjåføren betale alt.

Rapporten har sett på hvordan medlemslandene vurderer alvorligheten av forskjellige forseelser. Landene er relativt enige i forhold til kjøre- og hviletid, men når det gjelder kontrollapparatet, altså sjekk av skivene, inndragning av førerkort o.l. er det helt uforklarlige forskjeller ute og går. Dersom vi også tar med reglene om tachografer, det såkalte kontrolldirektivet, blir kaoset fullendt.

EU-kommisjonen konstaterer nå at en rekke land har fastsatt saksjoner som overhodet ikke overholder EU-s bestemmelser.

Sannsynligvis blir EU-landene etterhvert pålagt å endre praksisen slik at det hele blir mer ensartet. Harmonisering kalles visstnok det bak skrivebordene. Men slikt tar tid.

I mellomtiden kjører tusenvis av sjåfører og bileiere rundt med absolutt null kontroll over kontrollene.