Gir 25 millioner for å styrke tømmertransporten

Vil forsterke disse flaskehalsene slik at bruene tåler 60 tonn.

Stadig flere flaskehalser blir borte etter at reglene om 60 tonn kom i 2013.
Stadig flere flaskehalser blir borte etter at reglene om 60 tonn kom i 2013. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert

Det er samferdselsminister Jon Georg Dale som nå forteller at han vil fordele 25 millioner kroner til å utbedre fylkesveier med mye tømmertransport. - Flaskehalser som for eksempel bruer som ikke tåler tømmertransport, gjør transporten tungvint, sier Dale.

Bakgrunnen ligger naturlig nok i at store deler av vegnettet nå er åpnet for tømmervogntog på 60 tonn, men at transporten stopper flere plasser der dette blir for tungt.

Det er først og fremst forsterkning av mindre bruer som nå er i tankene til ministeren.

Pengene skal bli fordelt etter forslag som Statens vegvesen har fått fra skognæringen. Norges skogeierforbund anslår at forbedringene vil kunne gi fire millioner kroner årlige innsparinger.

Blant forslagene finner vi spesielt tre bruer som er blant de største flaskehalsene, nemlig Steinsbrua i Østfold, Skaue bru i Vest-Agder og Resa bru i Trøndelag.

Her er bruene som skal forbedres:

  • Fv 21 Steinsbrua, Østfold
  • Fv 700 Resa bru, Trøndelag
  • Fv 813 Vesterli bru, Nordland
  • Fv 152 Sagstu bru, Aust-Agder
  • Fv 406 Fidje bru, Aust-Agder
  • Fv 455 Homme bru, Vest-Agder
  • Fv 455 Skaue bru, Vest-Agder
  • Fv 237 Løkenkvern bru, Hedmark
  • Fv 817 Folda bru, Trøndelag