Girteka omtrent uten anmeldelser

Norsk advokatfirma «frifinner» Girteka.

En fersk rapport viser omtrent ingen anmeldelser på Girteka eller noen av underselskapene de siste tre årene.
En fersk rapport viser omtrent ingen anmeldelser på Girteka eller noen av underselskapene de siste tre årene. Foto: Haakon Førde
Publisert Oppdatert

Lite setter i gang følelseregisteret blant norske transportører i samme grad som Girteka. Selskapet var de første årene i Norge kjent for flere lovbrudd. Så stor ble den negative mediaoppmerksomheten at Coop sa opp sin storavtale med giganten.

De siste årene har det vært stille rundt Girteka på norske veier. Vel får vi i redaksjonen stadig tips fra både kontrollører og sjåfører om tilfeller som bør granskes. Noen er det hold i, andre ikke.

Nå har Girteka selv bestilt en rapport fra advokatfirmaet Hjort. De har gransket Girteka med underselskaper fra 2015 og frem til i dag for å avdekke hvilke brudd giganten har blitt dømt for. Det er tre registre som er sjekket. Fra politiet er det gitt tilgang til reaksjonsregisteret som viser bøtene som er delt ut samt straffesakregisteret som viser både siktelser og henleggelser.

I tillegg har advokatfirmaet fått innsyn i arbeidstilsynets rapporter om Girteka med underselskaper.

Rapporten er overbragt tungt-redaksjonen forrige uke og fremstår som rene Girteka-reklamen.

- Vi har snudd opp ned på måten vi jobber på siden 2015, forteller Girtekas Kristian Kaas Mortensen (t.v.) og Kestutis Cizikas.
- Vi har snudd opp ned på måten vi jobber på siden 2015, forteller Girtekas Kristian Kaas Mortensen (t.v.) og Kestutis Cizikas. Foto: Haakon Førde

Ett brudd

I korte trekk er det snakk om ett eneste brudd i løpet av denne tiden. Det dreier seg om et brudd på kabotasjeregelverket og stammer fra sommeren 2017 da underselskapet UAB ME Transportas ble kontrollert i Troms. Vogntoget var på sin fjerde kabotasjetur og Girteka aksepterte en bot på 20.000 kroner samtidig som de legger seg flate og beklager det inntrufne.

- Vi har siden 2015 snudd opp ned på måten vi jobber på, og har faktisk ikke hatt andre saker som dette siden 2015, forteller Girtekas Kaas Mortensen til tungt.no under vårt møte. Som tidligere forklarer han at selskapets strategi er full load trucks og ikke kabotasje, selv om noe kabotasje foregår.

Lønn i orden

Når det gjelder arbeidstilsynets kontroller er det tale om 17 kontroller der det hovedsakelig har blitt sjekket om sjåførene har fått lovlig minstelønn for kjøring i Norge. Her er det oppløftende resultater. Ingen av disse stred med lovverket. Alle sjåførene i alle kontrollene har fått sine lønnsavtaler i orden.

Tungt-redaktørens kommentar:

En bestilt rapport er ikke nødvendigvis gal

Når vi leser en slik rapport er det viktig å holde tungen rett i ganen.

Rapporten er bestilt og betalt av Girteka og viser forhold de ønsker å belyse. Samtidig er Hjort et anerkjent advokatselskap som legger sin egen troverdighet på blokka. Det er neppe noe uriktig i rapporten, men spørsmålet er naturligvis om den viser hele sannheten.

Trolig gjør den det langt på vei. Så lenge henleggelser i strafferegisteret er ivaretatt, vil en av de største feilkildene være luket ut. Det er en trist, men kjent, sak at anmeldte saker innenfor transportbransjen henlegges på løpende bånd av jurister som ikke kjenner bransjen.

Bestilte rapporter er ikke nødvendigvis gale. Vi er kjente med enkelte flere tilfeller av brudd, men de er ikke nådd rettsystemet ennå, forteller tungt-redaktør, Svein-Ove Arnesen
Bestilte rapporter er ikke nødvendigvis gale. Vi er kjente med enkelte flere tilfeller av brudd, men de er ikke nådd rettsystemet ennå, forteller tungt-redaktør, Svein-Ove Arnesen

Siden rapporten ble overlevert redaksjonen forrige uke, har undertegnede brukt tid til å kontrollere rapporten sammen med våre venner i ulike statlige etater. Vår «etterretning» viser i høy grad det samme. Girtekas underselskap, Girmeta, har tre-fire anmeldelser for ulovlig kabotasje på vei mot rettsystemet, men ingen av disse har nådd politiets registre i skrivende stund. I tillegg undres vi over hvorfor ingenting er nevnt om Girtekabilen som dro avsted uten lys etter å ha kjørt i grøfta.

Les også: Girtekabrøler i Troms

Naturligvis er den største kilden til eventuelle «feil» i rapporten at langt de fleste forhold i en kontrollsituasjon av spesielt utenlandske selskaper vil gå på sjåføren. Det er vanskelig å holde et utenlandsk transportfirma ansvarlig og som oftest bøtelegges sjåføren for eventuelle brudd. Det skjer i skremmende utstrakt grad og gjelder naturligvis ikke bare Girteka.

Det betyr at vi på ingen måte kan «slakte» Girtekas rapport som et bestillingsverk. Rapporten er tvert i mot svært interessant. Selv om det skulle mangle enkelte tilfeller, kan bildet som skisseres umulig være tatt helt ut av proposjoner. Vi må huske på at det til enhver tid er flere hundre enheter fra Girteka i Norge. Det viser derimot nok en gang at flere av de utenlandske selskapene virkelig begynner å få orden på sakene…. og at norske transportører må gå ytterligere i skole for å møte fremtiden.