Halvparten kan redusere drivstoffutgiftene

I en uavhengig undersøkelse gjennomført av Infact oppgir 49 prosent av ledende transportbedrifter i Norge at de kan spare utgifter på drivstoff. Samtidig oppgir selskapene at potensialet er stort for mer økonomisk kjøring blant sjåførene.

Publisert Oppdatert
Det er et stort potensiale for å spare penger på drivstoff for norske transportselskaper, sier markedssjef i Shell Commercial Fleet Norge, Lill Sønsteng.
Det er et stort potensiale for å spare penger på drivstoff for norske transportselskaper, sier markedssjef i Shell Commercial Fleet Norge, Lill Sønsteng.

Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av A/S Norske Shell, tar for seg 59 ledende transportselskaper i Norge.

Når ledelsen i transportselskapene får spørsmål om hvilke utgifter bedriften lettest kan spare inn på, er drivstoff den viktigste faktoren for nær halvparten av dem.

På en klar andreplass kommer tidsbruk og logistikk, der 37 prosent mener det er lettest å redusere utgifter. På en delt tredjeplass ligger punktene bemanning og kjøretøy, som begge har en oppslutning på 12 prosent. Annonser og reklame anser bare 3,5 prosent som et felt det lettest kan kuttes i.

Stort potensiale

- Undersøkelsen viser at rundt halvparten av alle transportbedrifter vi har spurt bruker mellom 20 og 40 prosent av sine totale utgifter på drivstoff. Så mange som 10 prosent bruker opp mot 50 prosent kun på drivstoff. Det er med andre ord stort potensial for å spare penger på drivstoff for norske transportselskaper, sier markedssjef i Shell Commercial Fleet Norge, Lill Sønsteng.

Kjørestil avgjørende

Undersøkelsen gir også en indikasjon på hvilket fokus de enkelte bedriftene har på økonomisk, eller miljømessig riktig kjøring av vogntogene. I 18 prosent av bedriftene svarer ledelsen at samtlige av sjåførene har gjennomgått kursing i økonomisk kjøring.

Hos 44 prosent av bedriftene har "de fleste" fått undersvisning, mens 16 prosent av respondentene oppgir at rundt halvparten har fått opplæring. 10 prosent oppgir at ingen av førerne har opplæring i dette.

På spørsmål om hvor mange sjåfører bedriftsledelsen anser har en økonomisk kjørestil i dag, oppgir brorparten (54 prosent) at 60-80 prosent har fokus på dette. Kun 15 prosent av selskapene oppgir at flere enn 80 prosent av sjåførene deres tenker på miljø og økonomi når de kjører i hverdagen.

- Fordi utgiftene på drivstoff er betydelig for de fleste, blir fokus på økonomisk kjøring stadig viktigere. Nøkkelen ligger i viljen og innsatsen som legges ned for å kjøre fornuftig, noe som ikke bare er opp til sjåførene, men også ledelsen i transportbedriftene.

Det kreves en kulturforandring og et aktivt fokus for å bli god på drivstoffbesparelse, og dette er noe de fleste kan oppnå, avslutter markedssjef i Shell Commercial Fleet Norge, Lill Sønsteng.