Horisonten i Lillesand - Får endelig skilting

- Jeg har følt meg lurt, sier Geir Figenschau og sikter til alle løftene fra Statens vegvesen han mener ikke ble innfridd.

Ved Horisonten finnes det 18 oppstillingsplasser for vogntog. I utgangspunktet er det i minste laget til at Statens vegvesen ønsker å sette opp skilt om døgnhvileplass.
Nå har Vegdirektoratet heldigvis endret reglene.
Ved Horisonten finnes det 18 oppstillingsplasser for vogntog. I utgangspunktet er det i minste laget til at Statens vegvesen ønsker å sette opp skilt om døgnhvileplass. Nå har Vegdirektoratet heldigvis endret reglene.
Publisert Oppdatert
Det er tunge investeringer som ligger bak satsingen. Problemet er bare at Statens vegvesen til nå har nektet å sette opp skilt som informerer bilistene på E18 om dette tilbudet.
Det er tunge investeringer som ligger bak satsingen. Problemet er bare at Statens vegvesen til nå har nektet å sette opp skilt som informerer bilistene på E18 om dette tilbudet.

Geir Figenschau måtte flytte fra Høvåg og bygge opp ny truckstop etter at E18 ved Lillesand ble lagt om. Etter åpningen for et år siden har han følt seg sviktet av Statens vegvesen.

- Jeg har følt meg lurt, sier han og sikter til alle løftene fra etaten han mener ikke ble innfridd.

Det har vært mye frem og tilbake etter at Høvåg gjestehus ble liggende i bakevjen da trafikken forsvant inn på den nye motorveien gjennom Aust-Agder.

Geir vurderte mange løsninger, for det var bare en ting han ønsket, nemlig å etablere en ny truckstop for sine trofaste kunder langs E18.

Brann

- Jeg har vært i dialog med Statens vegvesen siden lenge før veien ble lagt om. I starten ønsket de selv å etablere en døgnhvileplass på Storemyr. En forferdelig lite egnet plass, slik jeg vurderte det, noe jeg også ga klart uttrykk for.

Geir drev kafeteria et drøyt halvår i leide lokaler hos en nabobedrift til dagens spisested, men måtte også der legge inn årene etter en brann.

- Jeg ga litt opp da det skjedde, innrømmer han.

Topp tilbud

Geir fikk jobb hos en bekjent og drev med helt andre ting en periode, men tanken på et eget spisested ville ikke slippe taket.

- Jeg tok med han jeg jobbet for og viste ham denne tomten og fortalte hva jeg drømte om. Han hadde pengene og tente på ideen. Min eneste forutsetning var at vi to skulle være alene om prosjektet og slik ble det. I dag har vi en rimelig husleie og gode muligheter til å komme ordentlig i gang, hvis publikum kjenner sin besøkelsestid.

Her er god mat, dusj og vaskemuligheter og vi har i tillegg utleie av 15 rom i hele andre etasje, forteller han.

Sjåførvennlig

Horisonten tilbyr faste sjåfører årskort til dusjanlegget for beskjedne 600 kroner.

Utenfor er det oppstillingsplass for inntil 18 vogntog, noe mindre enn det antallet myndighetene ønsker seg for en fullverdig døgnhvileplass. Likevel har parkeringsplassen kostet fem millioner kroner før opparbeidelse, så det er tunge investeringer som ligger bak denne satsingen.

Problemet er bare at Statens vegvesen til nå har nektet å sette opp skilt som informerer bilistene på E18 om dette tilbudet.

Dialog

Da Geir begynte å utarbeide planene for området, gikk han i dialog med både Statens vegvesen og Norges Lastebileier Forbund, med tanke på å få på plass en godkjent døgnhvileplass med alle faciliteter.

NLF syns dette var en kjempeide i og med at en slik truckstop var svært etterlengtet i dette området, men de ønsket ikke å være en part i utbyggingen.

Ingen støtte

Tegningene ble etter hvert godkjent av alle instanser i henhold til kravene som må på plass med tanke på avkjøringer, oppstillingsplass og trafikkavvikling i området.

Støtte til prosjektet satt derimot langt inne. Hos Statens vegvesen fikk Geir beskjed om å søke om skilting langs E18 i første omgang. Så kunne han søke om støtte i neste runde.

Lang prosess

- Jeg søkte om skilting en måned etter at bygget sto ferdig. Det var i oktober/november  2013. Jeg fikk aldri noe svar. Så søkte jeg på nytt og fikk heller ikke denne gangen noe svar. Til slutt ringte jeg han jeg har hatt mest dialog med under byggeprosessen og spurte om han i det hele tatt fikk mailene jeg sendte. Joda, det bekreftet han og la til at om noen skulle få støtte så var det ihvertfall meg. Men skiltingen måtte på plass først.

Noe senere fikk jeg besøk av vedkommende som hadde denne saken til behandling. Hun bekreftet også at dette nok kom på plass ganske snart, uten at noe skjedde.

- Jeg gikk med et håp hele tiden om å få dette til. Det tok litt tid, men nå er vi her, sier Geir Figenschau på Horisonten. Han har et stort hjerte for transportbransjen.
Horisonten tilbyr derfor gratis kaffe til alle, selv de som velger å ikke spise.
Nå forventer han at Statens vegvesen snart følger opp sin del av avtalen.
- Jeg gikk med et håp hele tiden om å få dette til. Det tok litt tid, men nå er vi her, sier Geir Figenschau på Horisonten. Han har et stort hjerte for transportbransjen. Horisonten tilbyr derfor gratis kaffe til alle, selv de som velger å ikke spise. Nå forventer han at Statens vegvesen snart følger opp sin del av avtalen.

Klaget

Til slutt klaget jeg til vegsjefen og svaret derfra var ikke det jeg hadde forventet, for å si det slik. Jeg kunne få et P-skilt ute ved E18, men ingen skilt som tilsa spisested eller døgnhvileplass for lastebil, forteller Geir.

Forklaringen var at det ikke var plass til mer på skiltene som allerede var satt opp ved den aktuelle avkjøringen. Å skifte ut skiltene var uaktuelt for det kom til å koste penger, ifølge vegvesenet. Horisonten og den tilhørende døgnhvileplassen for vogntog kunne altså ikke synliggjøres for trafikken på europaveien.

Trenger støtte

Geir Figenschau er klar på at han trenger økonomisk støtte fra Statens vegvesen for å drive servicetilbudet til lastebilnæringen som han gjør. Horisonten har tett på 20 ansatte og holder åpent fra 07 til 23 de fleste dagene i uken. Sist vinter forsøkte han å få hjelp til brøyteregningen, men heller ikke der ønsket myndighetene å bidra med noe.

Nå har det gått over et år siden han åpnet dørene og ingenting har skjedd.

Skilt kommer

Erling Jonassen, avdelingsdirektør ved Aust-Agder vegavdeling i Statens vegvesen region sør, sier i en kommentar at det ikke er noen selvfølge med verken skilter eller støtte i denne saken. Til det er antallet oppstillingsplasser for lite.

- Våre saksbehandlere har tidligere ikke vært ikke enige i at plassen ved Horisonten er i tråd med kravene for en døgnhvileplass. Det har vært en uenighet internt om standarden på plassen har vært god nok.

Det har vært forskjellig håndtert rundt i landet hvor store plasser det skal skiltes til, men nylig skar vegdirektoratet igjennom og sa at også mindre plasser skal kunne skiltes.

Derfor vil skilter som viser døgnhvileplass ved Horisonten komme opp i løpet av januar 2015, sier han.

Fortsatt muligheter

Skiltet det blir snakk om er et såkalt bobleskilt, bestående av flere informasjonsskilt, som vil varsle bilistene før det ordinære avkjøringsskiltet ved Horisonten.

Når det gjelder økonomisk støtte viser han til at det noen steder gis støtte til investeringer ved etablering av døgnhvileplasser. Andre steder får man driftstilskudd.

- Muligheten for å lyse ut en konkurranse, der det kan søkes om tilskudd til døgnhvileplasser i Lillesand, diskuteres nå internt hos oss, avslutter Jonassen.

Kristian Egeland (t.v.) og Kristoffer Pedersen er fast inventar på Horisonten når de er forbi.  - De har en fenomenal frokost her og lenge åpent om kveldene. I tillegg får vi tilgang til dusj og toalett for noen hundrelapper i året. Betjeningen er hyggelig og det er alltid rent og pent, skryter de to yrkessjåførene fra Rogaland.
Kristian Egeland (t.v.) og Kristoffer Pedersen er fast inventar på Horisonten når de er forbi. - De har en fenomenal frokost her og lenge åpent om kveldene. I tillegg får vi tilgang til dusj og toalett for noen hundrelapper i året. Betjeningen er hyggelig og det er alltid rent og pent, skryter de to yrkessjåførene fra Rogaland.