Innvilger flom-dispensasjon for kjøre- og hviletid

Det er på bakgrunn av de siste dagene med flom at Vegdirektoratet har innsett at det vil være vanskelig for sjåfører å planlegge kjøringen slik at hviletids-kabalen går opp.

Publisert Oppdatert

Først ute var NHO Logistikk og Transport som torsdag på vegne av sine medlemmer søkte om unntak fra reglene.

Dette ble innvilget av Statens vegvesen fredag 24.05 og er en dispensasjon der ordlyden viser at den gjelder forbundets medlemmer. Dispensasjonen ligger på forbundets nettside og gjelder frem til de flomutsatte veiene er gjenåpnet eller senest 31. mai.

Nytt og bedre unntak utstedt

Men hva med alle de tusener som ikke er NHO-bedrifter?

Vi slo på tråden til Vegdirektoratet og fikk saksbehandler Kjelsberg i tale. Hun kunne fortelle at riktignok var det første vedtaket favorisert NHO, men at de jobbet med å utformet et nytt og uavhengig skriv. Hun lover å ringe tilbake.

Få minutter senere ringer Vegdirektoratet opp igjen og kan fortelle at det nå foreligger en dispensasjon gjeldende alle - såfremt man tilfredsstiller kriteriene naturligvis.

Dispensasjonen gjelder eksempelvis frakt av lettbedervelig mat, dyrefôr, levende dyr og medisiner på flomutsatte veier på Østlandet og kun der opprinnelig transportetappe er stengt grunnet flommen og den nye ruten er vesentlig lenger enn planlagt.

Også frakt av maskiner til bruk i de flomutsatte områdene går under dispensasjonen.

Behovet for å benytte dispensasjonen må kunne dokumenteres i ettertid og unntaksperioden gjelder kun inntil de flomutsatte veiene er gjenåpnet, eller det finnes tilfredsstillende omkjørinsveier, og senest frem til 7. juni.

Det er forordning 561/2006 artikkel 14 som gir mulighet for å kunne gi unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for transporter som utføres under ekstraordinære omstendigheter. Man kan da gi et midlertidig unntak for et tidsrom på 30 dager.

Alle sjåfører som dette måtte gjelde bør - uavhengig av forbund - ta med seg en kopi av dispensasjonen.

Du finner den her.