Jernbane på defensiven

Til tross for gedigne hurrarop for godstransport på jernbane for fem - seks år siden, har jernbanen i Norge vært på defensiven i kampen om varetransport de siste årene.

Publisert Oppdatert

Bare det siste året er flere avganger kuttet ut. Et eksempel er CargoNets tog mellom Göteborg og Alnabru som ble innstilt i desember i fjor. Store volumer flyttes fra bane til vei, stikk i mot regjeringen Stoltenbergs uttalte ambisjoner. Det samme gjelder nærskipsfarten - volumer går over til veitransport.

Jernbanen sliter med forsinkelser og innstillinger. Forsinkede varer vil i verste fall være tilnærmet verdiløse om de kommer for sent frem.

Og ikke minst - lavtlønnede utenlandske sjåfører opererer på det norske godsmarkedet. De presser prisene så langt ned at jernbane- og sjøtransport utkonkurreres. Jernbanen frakter i dag 7 mill. tonn gods pr. år. Drøyt 150 mill. tonn går i nærskipsfart. Lastebiler frakter 360 mill. tonn gods.

Les også: Utrydder neppe lastebilen

I 2007 var 80 prosent av godset fra de fire største transportørene i Norge, Tollpost Globe, Posten, Bring og Schenker, innom jernbanen. I 2011 var den andelen redusert til 65 prosent.