Thomas Morell, Sveriges Åkeriföretag:

"Kabotasje er ikke det største problemet"

Thomas Morell er regionsjef i Skaraborg for Sveriges Åkeriföretag. Han har lang bakgrunn fra det svenske trafikkpolitiet der han blant annet jobbet med å kontrollere tungtrafikken. Han mener at kabotasje ikke er hovedproblemet i Sverige. Det er kriminaliteten som følger med “billigtransport” som er verst.

-De store vareeierne må ta et større ansvar, mener Morell. 
Foto: Tommy Holl
-De store vareeierne må ta et større ansvar, mener Morell. Foto: Tommy Holl
Publisert Oppdatert
-Myndighetene må se på mer enn bare den ulovlige transporten, sier Thomas Morell, tidligere politimann, nå regionsjef i Sveriges Åkeriföretag. 
Foto: Tommy Holl
-Myndighetene må se på mer enn bare den ulovlige transporten, sier Thomas Morell, tidligere politimann, nå regionsjef i Sveriges Åkeriföretag. Foto: Tommy Holl
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen.
Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen. Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.
Her er vogntoget som blant annet transporterte Volvo-motorer, etter at politiet i Skara beslagla kjøretøyet.
Her er vogntoget som blant annet transporterte Volvo-motorer, etter at politiet i Skara beslagla kjøretøyet.

Stadig flere transportselskap i Sverige velger å parkere i bokstavelig forstand. De klarer ikke å konkurrere med de lave prisene som østeuropeiske transportører kan tilby. Og de ønsker heller ikke å begynne å ta inn billigsjåfører fra øst. Da vil de heller legge ned virksomheten sin kan Thomas Morell i Sveriges Åkeriföretag fortelle. De ser en dramatisk forverring når det gjelder trafikksikkerheten i Sverige. Politiet jobber på og leverer anmeldelser, men juristene henlegger sak etter sak. Skulle det bli en dom så er det som oftest en latterlig liten straff.

Og med alle henleggelsene sørges det samtidig for at det gis bedre næring til ulovlig transportvirksomhet.

Taper milliarder

Morell har regnet ut hvor mye den svenske staten går glipp av, fordi de ulovlige transportene ikke betaler skatter eller avgifter i det hele tatt. Hans forsiktige anslag er at den svenske staten går glipp av omkring 1,4 milliarder svenske kroner årlig.

-Det ville blitt mange nye sykehjemsplasser, eller oppussinger av skoler for de pengene. Allikevel ser det ikke ut til at myndighetene tar dette på alvor, sier han.

Han kan vise til eksempler på svenske biler som er det man i Sverige kaller "avstäld", det vil si at de ikke får kjøres, men at skiltene sitter på. Utenpå disse har man så montert bulgarske skilt ulovlig. Disse skiltene er ikke registrert noe sted, ikke i Bulgaria heller. Man har til og med klart å forsikre bilen basert på dens svenske identitet. Tanken er vel å fjerne de bulgarske skiltene hvis lastebilen skulle bli innblandet i noe.

Og ved å kjøre med falske bulgarske skilt slipper man miljøavgifter, oftest slipper man å bli kontrollert.

Ulovlig ADR

Morell viser fram eksempel etter eksempel på en presentasjon for oss. Blant annet en makedonsk trekkvogn som hadde fast tilhold i Göteborg. De har overhodet ikke lov å kjøre kabotasje i Sverige. Allikevel gjorde den det, og det ble avslørt at den gikk fra havnen i Göteborg til en papirfabrikk, trekkene på en gardintrailer full av containere med nitrogenperoksid.

Transporten var ikke merket med ADR-skilt.

- Det her stoffet selvantenner i kontakt med luft. Tenk om det hadde skjedd et uhell på veien. Redningsmannskapene ville jo ikke ha visst noen ting om hva som skjulte seg bak kapellet, sier Morell opprørt.

Han forteller at på svenske "Blocket" (ala Finn.no) så annonseres det meste. Her viser han eksempler som bemanningsselskap som tilbyr sjåfører til 21 kroner pr mil, opprettelse av transportselskap i form av postboksadresse i Øst-Europa, eller hva med en trekkvogn med valgfrie skilt?

Bilen befinner seg i Sverige, men kan leveres med rumenske eller bulgarske skilt!

Varemerke

Morell har holdt en rekke foredrag for politi, skattemyndigheter og politikere. Han er opptatt av at vareeier må ta mer ansvar.

-Hvor mye juling tåler et varemerke? Det er et betimelig spørsmål. De ulovlige transportene kjører gods for store, velrenommerte selskap i Sverige som er opptatt av sitt image og sitt varemerke. Allikevel har de ikke bedre kontroll på hvem som faktisk kjører godset deres. I fjor våres ble det stopp for et bulgarsk transportselskap. Bilen deres ble tatt for å kjøre ulovlig kabotasje i Sverige. Det fantes ingen papirer på godset bilen hadde med seg, ei heller klarte eierne å fremskaffe dokumentasjon på tidligere transporter, forteller Morell.

I en dom fra september konkluderer Tingretten i Skaraborg at det er snakk om kjøring uten løyve Det skulle vise seg at bilen ikke hadde løyve for å kjøre i Sverige, og at bilen ble styrt av en stråmann i Göteborg, mens den egentlige eieren befant seg i Bulgaria. Selskapet heter "F-Trans" ODD og trekker mye for et fransk spedisjonsselskap. I domspapirene som TransportMagasinet har fått tilgang til, kan vi lese at godset det er snakk om er motorer som bl.a. skal til Skövde.

De kjører også kabotasjetransporter. De kjører da tre ganger i Sverige og kjører så til Norge.

-Denne useriøse transportøren kjørte altså blant annet for Volvo. Vi har observert vogntoget på deres områder en rekke ganger. Det finnes bare en motorfabrikk i Skövde og den tilhører Volvo. Vareeiere som Volvo er indirekte med på å sponse kriminell virksomhet når de benytter seg av slike transportører. Det holder ikke å si at de har en avtale med et annet firma, som så har solgt frakten videre. Vareeier må faktisk sikre seg helt ned i kjeden, for å være sikre på at transporten av godset deres skjer i lovlige former, sier Morell.

Våpen og narkotika

Han forteller at det svenske politiet i dag kan knytte mye annen kriminalitet til de ulovligheter som skjer i transportbransjen. Kriminalitet som våpensmugling, narkotikasmugling og traficking. Han mener at man må være opptatt av mer enn bare den ulovlige transportvirksomheten. Man må se på all annen kriminalitet som følger med.

Kabotasjekjøring er, slik Morell ser det, ikke det største problemet.

-De ulovlige transportene der det kjøres med falske skilt, ingen løyver og uten forsikring er et stort problem. Og hva med EU-kontrollen? Hvem kontrollerer at den er tatt i landet der bilen er hjemmehørende, når den hele tiden oppholder seg i Sverige? Jeg sier ikke at alle utenlandske er et problem, men veldig mange er det, avslutter en engasjert Thomas Morell, regionssjef i Sveriges Åkeriföretag.

Volvo svarer

"Vi ser svært alvorlig på mistanker om misforhold blant transportører, og vi har siden mange år tilbake et samarbeid med politiet og med de transportbedrifter vi bruker for å sikre at bestemmelser og lover følges. Vår undersøkning viste allerede i fjor at den lastebil som Morell bruker som eksempel ikke kjørte vårt gods da politiet stoppet den i mars 2012. Vi har ingen informasjon om at lastebilen ble brukt til ulovlig virksomhet da bildene ble tatt utenfor våre anlegg. Om Morell har slik informasjon så tar vi gjerne imot den og begynner en ny undersøkelse. Våre transportører og deres underleverandører kjører transport også for mange andre selskap og vi kan dessverre ikke kontrollere at våre transportører følger lover og regler når de utfører oppdrag for andre selskap".

Public Relations Manager Anders Wilhelmsson, Volvo Trucks

Thomas Morell peker på alt som følger i kjølvannet av kabotasjetransportene. Som sosial dumping, dieseltyverer og annen kriminalitet. Her et blide fra en "reparasjonsplass" for utenlandske lastebiler ved Uddevalla.
Thomas Morell peker på alt som følger i kjølvannet av kabotasjetransportene. Som sosial dumping, dieseltyverer og annen kriminalitet. Her et blide fra en "reparasjonsplass" for utenlandske lastebiler ved Uddevalla.
-Denne useriøse transportøren kjørte altså blant annet for Volvo. Vi har observert vogntoget på deres områder en rekke ganger, forteller Morell. Her er vogntoget fotografert inne på Volvos anlegg i Skövde.
-Denne useriøse transportøren kjørte altså blant annet for Volvo. Vi har observert vogntoget på deres områder en rekke ganger, forteller Morell. Her er vogntoget fotografert inne på Volvos anlegg i Skövde.