Tilbakeholdsrett av kjøretøy:

Kan holde igjen vogntog fra våren

Løsningen kommer til våren. Det lover statssekretær Bård Hoksrud.

Publisert Oppdatert
Statssekretær Bård Hoksrud forteller at han er stolt av hva regjeringen har fått til innen transport. - Løsningen med å holde igjen vogntog med for eksempel hjullås har vi jobbet lenge med, sier han.
Statssekretær Bård Hoksrud forteller at han er stolt av hva regjeringen har fått til innen transport. - Løsningen med å holde igjen vogntog med for eksempel hjullås har vi jobbet lenge med, sier han.

I dag kan Statens vegvesen ikke holde tilbake vogntog som får gebyrer for f.eks dårlige dekk eller manglende bombrikke. Kun vogntog som har overlast kan holdes igjen til gebyret er garantert.

I realiteten innebærer det at norske transportører som får slike gebyrer må betale, mens de utenlandske kollegaene i mange tilfeller bare kan la være å betale. Statistisk sett blir bare omlag en tredjedel av utestående bompengebeløp betalt av utenlandske transportører.

Situasjonen skaper frustrasjoner hos Statens vegvesen og innebærer en stor konkurransefordel for utenlandske transportører.

Slik har det vært lenge, men i takt med økende kontroller, blir faktisk konkurransevridningen paradoksalt nok større for hver eneste kontroll som utføres.

Etter at TransportMagasinet omtalte saken i går, har saken fått stor oppmerksomhet. Se rammesak til høyre.

Samferdselsdepartementet lover snarlig løsning

En av dem som har tatt kontakt i sakens anledning er statssekretær Bård Hoksrud.

- Dere skriver helt feil, hevder han. Vi har jobbet for en endring i vegtrafikkloven og fremmet forslag den 12. desember i fjor, sier Hoksrud.

Statssekretæren viser til en proposisjon (Prop 45L) til Stortinget om forslag til lovvedtak som gjør det mulig å holde igjen kjøretøy etter brudd på vegtrafikkloven.

Det er tre helt vesentlige momenter som konkret er tatt tak i:

  • Det er ikke lenger et krav om at boten skal være vedtatt eller fastsatt ved dom, før man kan holde tilbake kjøretøyer.
  • Man skal kunne holde tilbake kjøretøy uavhengig av hvor føreren er bosatt.
  • Man kan holde tilbake kjøretøy til sikring av gebyr og omkostninger.

Dessuten gis myndighet både til toll, politi og vegvesenet.

Vi har omtalt forslaget tidligere.

Les også: Ordningen med hjullås blir permanent

Situasjonen i dag er for dårlig

- Men er ikke forslaget under behandling? Det er vel ikke trådt i kraft?

- Det er riktig, innrømmer Hoksrud. I dag er det slik som dere skriver, men løsningen kommer til våren.

Saken vil mest sannsynlig bli behandlet 15. februar og vil trå ikraft omkring mars.

Det er bred politisk enighet, så det skal mye til for at dette ikke går i orden. Dette er noe vi virkelig har jobbet mye med. De useriøse utøverne skal merke at det blir tøffere her i landet, sier Hoksrud som avslutter med å fortelle at han nå vil forsøke å fremskynde behandlingen.

For transportbransjens del håper vi statssekretæren får fremskyndet behandlingen. Frem til denne floken er løst, vil konkurransesituasjonen fortsatt vris i favør av de useriøse.

Det er naturligvis intet reelt alternativ å la være å kontrollere lastebiler frem til den nye ordningen er på plass, men det er allikevel et tankekors at utenlandske transportører i 2015 bare kan kaste gebyrene de får, mens de norske naturlignok må betale.
Det er naturligvis intet reelt alternativ å la være å kontrollere lastebiler frem til den nye ordningen er på plass, men det er allikevel et tankekors at utenlandske transportører i 2015 bare kan kaste gebyrene de får, mens de norske naturlignok må betale.