Kjører til Brussel for å demonstrere

Yrkestrafikkforbundet og Parat reiser for å kreve rettferdig transport.

Avsparket for Parat og YTF ble markert på Gardermoen, med forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, nestleder i YTF Trude Valle og leder av YTF Logistikk Jan Arne Laberget.
Avsparket for Parat og YTF ble markert på Gardermoen, med forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, nestleder i YTF Trude Valle og leder av YTF Logistikk Jan Arne Laberget. Foto: YTF
Sist oppdatert

Det er naturligvis EUs forslag til mobilitetspakke det dreier seg om når mer enn 4000 organiserte skal demonstrere utenfor EU-parlamentet den 27. mars.

Blant disse 4000 finner vi kjente fjes fra Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Begge forbundene er nemlig med i The European Transport Workers’ Federation (ETF), som representerer mer enn 5 millioner transportarbeidere i over 200 fagforeninger i 41 land. I perioden 22. til 26. mars vil disse organisasjonene ha arrangert 100 «Fair Transport»-markeringer i Europa, som altså kulminerer i en demonstrasjon utenfor EU-parlamentet 27. mars. Det skriver YTF i en pressemelding.

Bakgrunnen for «Fair Transport»- kampanjen er det massive presset på transportbransjen i Europa, både på land-, sjø- og lufttransport. Priser, lønninger og arbeidsvilkår utfordres av lovforslag som utformes i EU i disse dager. Mer enn 10 millioner europeere jobber innen transportsektoren.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er bekymret for fremtiden til norsk transportbransje.

– EU behandler for tiden to store «pakker» som vil påvirke vilkårene for både lastebilsjåfører og bussjåfører i Norge. Presset fra ETF har hatt mye å si for å påvirke EU i riktig retning, men fortsatt er det mye usikkerhet rundt hva som blir sluttresultatet. Demonstrasjonen 27. mars er viktig for å synliggjøre for EU-parlamentarikerne det engasjementet som finnes for vilkårene i transportbransjen, sier Klungnes.

Mer informasjon om EU-forslagene:

I «Mobilitetspakke 1» er det kommet flere forslag på bordet i EU. Utfallet av behandlingen vil i stor grad påvirke lønn, arbeidsvilkår og balansen mellom arbeid og fritid for Europas lastebilsjåfører. I verste fall blir det en vesentlig forverring av arbeidsforholdene i transportbransjen; mer sosial dumping, dårligere trafikksikkerhet, mer følgekriminalitet og en forverring av konkurranseevnen til norske transportbedrifter og færre norske transportarbeidsplasser.

I sitt forslag til «Mobilitetspakke 2», ønsker EU-kommisjonen nå at hele bussbransjen – både ekspressbusser og lokalruter – åpnes for at utenlandske selskaper skal kunne kjøre ruter på permanent basis. I bunn og grunn kan det bli et totalt frislipp innen bussbransjen. Det blir fritt fram for at utenlandske selskaper kan legge inn anbud på linje med norsketablerte, med arbeidstakere som er ansatt i utlandet og som det ikke er mulig å kreve norsk tariffavtale for. Bussførere kan i likhet med godssjåfører i verste fall bli utsatt for omfattende sosial dumping. Norsk bussbransje vil rammes av et enda villere stormløp mot bunn.