Sting Transport AB:

Kjørte planlagte kabotasjeoppdrag for Postnord

"De vil ikke ha en eneste utlending som kjører i Norge", sier daglig leder for Sting Transport AB, som også forteller at kabotasjeoppdragene er planlagte oppdrag.

Sting Transport AB kjører for Postnord. Daglig leder i Stig Algotsson sier i et intervju at de kjører faste kabotasjeturer for Postnord i Norge.
Sting Transport AB kjører for Postnord. Daglig leder i Stig Algotsson sier i et intervju at de kjører faste kabotasjeturer for Postnord i Norge.
Publisert Oppdatert
-Det fantes ikke noe CMR-dokument på internasjonal last inn i Norge i denne bilen. Dermed har man ikke anledning til å kjøre kabotasje, fastlår Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.
-Det fantes ikke noe CMR-dokument på internasjonal last inn i Norge i denne bilen. Dermed har man ikke anledning til å kjøre kabotasje, fastlår Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.
I fjor ble den samme bilen fra Sting Transport AB, ved to anledninger stoppet her ved Håbakken i Lærdal. Ifølge Statens vegvesen resulterte det i advarsler for manglende dokumentasjon i forbindelse med kabotasjekjøring.
I fjor ble den samme bilen fra Sting Transport AB, ved to anledninger stoppet her ved Håbakken i Lærdal. Ifølge Statens vegvesen resulterte det i advarsler for manglende dokumentasjon i forbindelse med kabotasjekjøring.
Ole A. Hagen er markeds- og kommunikasjonssjef i Postnord. 
Foto: Kjell Brustad
Ole A. Hagen er markeds- og kommunikasjonssjef i Postnord. Foto: Kjell Brustad
Postnord er et selskap eid av det danske og det svenske postverket. Postnord Logistics står for ca. 30% av virksomheten og har 7000 ansatte. Her står nye lastebiler i Postnord-farge klare til levering.
Postnord er et selskap eid av det danske og det svenske postverket. Postnord Logistics står for ca. 30% av virksomheten og har 7000 ansatte. Her står nye lastebiler i Postnord-farge klare til levering.

Her om dagen ble et vogntog som kjører for Postnord stoppet av kontrollører fra Statens vegvesen. Den rumenske sjåføren i den svenske trekkvogna, tilhørende Sting Transport AB, hadde ikke dokumentasjonen i orden. Blant annet kunne han ikke framvise et CMR-dokument på inngående last til Norge, og heller ikke dokumentere når bilen var losset. Dermed ble det full stans og transportøren blir politianmeldt for brudd på kabotasjereglene.

Les om saken HER

Annen forklaring

Vi tok kontakt med den svenske transportøren for å få hans versjon av saken. Stig Algotsson driver Sting Transport AB. Han har vært transportør siden 1984 og har bedrevet transport på Norge siden 2001. Når vi får kontakt med ham på telefon, får vi en annen forklaring enn den Statens vegvesen har. Algotsson innleder direkte med å dementere opplysningene om at det skulle mangle noe CMR-dokument ved den transporten som blev utsatt for kontrollen i Norge.

- Det var en underskrift som manglet på fraktdokumentene, sier han.

Han forklarer at da sjåføren hadde losset godset, fikk han ikke tak i den personen som var bemyndiget til å underskrive.

Ingen andre ville skrive under, så sjåføren måtte kjøre videre uten underskrift.

Fast oppdrag

Han forteller videre at den aktuelle bilen går i linjetrafikk sammen med ytterligere tre vogntog på ruta Malmö-Berger i Skedsmo. Bilene gjennomfører totalt ti rundturer i uka og har gjort det siden april i år. Samme lasteplass og samme destinasjon.

- Tre ganger i uka laster så våre biler opp direkte etter lossing på Berger, for så å gå ytterligere elleve mil nordover, på oppdrag av Postnords kunde. Det gjorde denne sjåføren og når han hadde losset fikk han beskjed om at han skulle gå tom hjem. Vogntoget skulle jo lastes opp i Malmö på morgenen etter, og det var på hjemreisen han ble stoppet, forklarer Agotsson.

Han opplever det som at de norske myndighetene har blitt veldig tøffe mot utenlandske transportører den senere tiden.

- Det virker som om Statens vegvesen og det norske politiet vil jage bort alle utlendinger. De vil ikke ha en eneste utlending som kjører i Norge, forklarer han.

- Det spiller ingen rolle om du har en ny eller gammel bil, de finner alltid noe å anmerke.

Allikevel har han forståelse for myndighetenes oppførsel. Han mener det er langt mer kontroll av transportbransjen i Norge enn i Sverige.

Rykter

Han vet at det florerer en hel del rykter om at hans selskap tidligere skal ha blitt tatt for ulovlig kabotasje i Norge.

- Det har vi ikke. Vi har blitt stoppet og det har blitt diskutert med politiet, men vi har aldri blitt dømt for kabotasjebrudd, understreker han.

I skrivende stund gjenstår det å se hvorvidt de seneste hendelsene kommer til å endre på det. Skal man tro Algotsson så handler det altså ikke om noen manglende dokumenter. Det er en manglende underskrift som er bakgrunnen for hele historien.

- Jeg vil understreke for alla hvor viktig det er å få fraktdokumentene korrekt underskrevet. Jeg tror at kunnskapen om det er alt for dårlig, avslutter Stig Algotsson, daglig leder av Sting Transport AB.

Ikke riktig

Vi tok på ny kontakt med Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen på Jessheim og forela ham det den svenske transportøren hevder, nemlig at CMR-dokumentet var i bilen.

-Det stemmer ikke. Han hadde ikke noe CMR på godset som ble fraktet inn i Norge, kun et tolldokument. Dermed kan sjåføren ikke dokumentere når godset er levert. Når det gjelder lasset som ble kjørt internt i Norge er det heller ikke noen underskrift på at det lasset er levert. Vi opplever at mange transportører bare snakker om tre kabotasjeturer innen syv dager, men det er en rekke andre saker å forholde seg til også. Ikke minst dette med å dokumentere når det internasjonale godset er losset. Har man ikke disse dokumentene så er det brudd på kabotasjereglene, sier Rogneby.

Vi har også fått bekreftet fra Statens vegvesen at den samme bilen til Sting Transport AB ble stoppet for lignende forhold i fjor. To ganger ble den stoppet på Håbakken kontrollstasjon. Begge gangene skal den ha fått en advarsel for brudd på kabotasjereglene. Nå er bilen altså stoppet for tredje gang og slipper ikke med advarsel nå.

I en tilsvarende sak med Bring for kort tid side ble resultatet et forenklet forelegg på 25.000 kroner.

Les mer om det HER

Planlagt kabotasje

I Samferdselsdepartementets rundskriv datert 21. august 2013, presiserer myndighetene at speditører ikke vil ha adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis selv innenfor rammene av reglene om at det kan utføres tre oppdrag innenfor en periode på syv dager. Kabotasje kan ikke utføres på en slik måte at det skapes en permanent eller løpende aktivitet. Transportører som ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må være etablert i Norge og ha løyve for nasjonal transport. Dette gjelder også for oppdrag som utføres som samlefrakt.

Med dette som bakteppe er det ganske oppsiktsvekkende at den daglige lederen i Sting Transport forteller oss at han har fire vogntog som går i fast rute mellom Malmø og Berger med ti turer i uka, samtidig som de også kjører faste kabotasjeoppdrag mellom Berger og en plass 11 mil nord for Berger. Hvert vogntog gjennomfører tre slike kabotasjeturer i uka. Ifølge Algotsson gjøres dette på oppdrag for en av Postnords kunder!

Dette er så vidt oss bekjent første gang en transportør åpenlyst forteller at bedriften hans gjennomfører planlagt kabotasje i Norge. Og oppdragsgiver er altså en stor og seriøs aktør som Postnord.

Postnord svarer

Vi har forelagt dette for Ole A. Hagen, markeds- og kommunikasjonssjef i Postnord. Hva er deres kommentar?

-Jeg går ut fra at du da tar utgangspunkt i Samferdselsdepartementets Rundskriv N-1/2013 om kabotasje innen godstransport på veg. Jeg har vært i kontakt med juridisk ekspertise i NHO, bl.a. ved administrerende direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport. De har relativt omfattende materiale med analyse og vurderinger - alt fra EU-kommisjonen, til det danske folketinget og professor i konstitusjonell rett - Eivind Smith i Norge - som imøtegår at dette skal være i strid med kabotasjereglene. I morgen vil jeg sende over et fyldigere grunnlag for disse vurderinger. NHO hevder at lovverket er tydelig.

PostNord vil likevel på bakgrunn av dette gjøre en helhetlig vurdering av hvordan vi vil forstå tolkning og praktisering av regelverket. Vi er også blitt kjent med at nettopp denne formuleringen skal vurderes av det norske rettsapparatet, med utgangspunkt i en sak for en av våre konkurrenter, svarer Hagen i en epost til redaksjonen.

Les mer om hva Postnord mener om denne saken HER

Kabotasjetatt! Dette vogntoget som kjørte for Postnord, ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring. 
Foto: Statens vegvesen
Kabotasjetatt! Dette vogntoget som kjørte for Postnord, ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring. Foto: Statens vegvesen