Kalles "Den himmelske freds plass":

Kontrollvirksomheten på Svinesund rammet!

Synes du at man kontrollerer for få vogntog på grensa? Nå blir det enda færre, etter at Statens vegvesen på Svinesund ikke lenger får benytte kontrollplassen til å parkere trafikkfarlige vogntog med kjøreforbud!

"Den himmelske freds plass" blir kontrollplassen på Svinesund kalt av kontrollørene, etter at de ikke lenger får lov å parkere vogntog med kjøreforbud på plassen.
"Den himmelske freds plass" blir kontrollplassen på Svinesund kalt av kontrollørene, etter at de ikke lenger får lov å parkere vogntog med kjøreforbud på plassen.
Publisert Oppdatert
-Vi kaller kontrollplassen for "Den himmelske freds plass" nå når vi ikke lenger kan bruke den til å parkere vogntog med kjøreforbud, sier Øyvind Grotterød, inspektør i Statens vegvesen.
-Vi kaller kontrollplassen for "Den himmelske freds plass" nå når vi ikke lenger kan bruke den til å parkere vogntog med kjøreforbud, sier Øyvind Grotterød, inspektør i Statens vegvesen.
Det er mange år siden det var kontrollvirksomhet ved den gamle kontrollstasjonen langs gamle E6 på Svinesund. Nå kan plassen bli tatt i bruk som parkeringsområde for vogntog med kjøreforbud.
Det er mange år siden det var kontrollvirksomhet ved den gamle kontrollstasjonen langs gamle E6 på Svinesund. Nå kan plassen bli tatt i bruk som parkeringsområde for vogntog med kjøreforbud.
I vinter parkerte kontrollørene opp til 18 vogntog med kjøreforbud på denne plassen. Det er det slutt på nå.
I vinter parkerte kontrollørene opp til 18 vogntog med kjøreforbud på denne plassen. Det er det slutt på nå.
-Her på den gamle kontrollplassen kan vi kanskje få til en løsning for å parkere vogntog som har fått kjøreforbud, sier f.v. inspektør Øyvind Grotterød og fagleder Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.
-Her på den gamle kontrollplassen kan vi kanskje få til en løsning for å parkere vogntog som har fått kjøreforbud, sier f.v. inspektør Øyvind Grotterød og fagleder Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

Transportbransjen, organisasjonene, politikere og statsråder har alle tatt til orde for hyppigere kontroller av tungtransporten som kjører inn over grenseovergangene. Hovedporten inn til Norge heter Svinesund og tar alene i mot 85% av all trafikk som skal inn i landet her. 2500 tunge kjøretøy passerer Svinesund hvert eneste døgn, 365 dager i året. Mange har vært kritiske til at alt for få kontrolleres og at det må settes inn tiltak for å kontrollere langt flere. Og etter vinterens intensiverte kontroller, og samferdselsministerens og regjeringens lovnader, trodde mange av oss at det nå ville bli puttet på fler ressurser til tungbilkontroller ved grenseovergangene. Blant annet har vi etterlyst døgnåpne kontrollstasjoner, ikke slik det er i dag at man går hjem halv fire.

Derfor ble vi meget overrasket da vi hørte at kontrollvirksomheten ved Norges viktigste kontrollstasjon, Svinesund, nå er dratt ned til et minimum og at ansatte er satt til andre oppgaver enn å kontrollere tunge kjøretøyer ved grenseovergangen på Svinesund.

7 plasser

Det viser seg nemlig at hele området ved tollstasjonen og kontrollstasjonen på Svinesund er det man kaller et særskilt brannobjekt for Halden brannvesen. Det betyr blant annet at det er planer rundt evakueringsruter i tilfelle en brann på området, og at en av evakueringsrutene går over kontrollplassen til Statens vegvesen. Denne plassen har inntil nylig blitt brukt til blant annet parkering av vogntog med kjøreforbud. Med denne plassen, samt " langtidsparkeringa" ved siden av, har kontrollørene klart å stable inntil 25 trafikkfarlige vogntog, i påvent av utbedringer av mangler som er så grove at lastebilene ikke får lov til å kjøre videre. Men nå sier brannvesenet og Statsbygg stopp for en slik praksis. Dermed har man bare "langtidsparkeringa" med syv oppstillingsplasser, som kan brukes til vogntog med kjøreforbud.

Hørte du; syv oppstillingsplasser på Norges største grensovergang!

Texas

-Det er ikke til å stikke under en stol at vi har hatt store utfordringer i vinter. Vi har kontrollert mange flere, og avdekket mange trafikkfarlige vogntog. Vi har klart å holde igjen opp til 25 vogntog ved å parkere dem på plassen som egentlig er definert som en kontroll- og omlastingsplass. Mange av sjåførene har satt i gang med reparasjoner selv, og det har vært helt Texas her til tider. Folk har ligget under lastebiler som er jekket opp og jobbet, og vi har vært redde for at det skulle skje en alvorlig ulykke. Og en del av sjåførene har også brukt åpen flamme i forbindelse med matlaging og lignende, forteller Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

HMS-ansvarlig på Svinesund har, sammen med tilsynsavdelingen i Halden brannvesen og Statsbygg, gitt beskjed om at denne praksisen ikke kan fortsette. Dermed er plassen nå kun brukt som kontroll- og omlastingsplass, intet annet.

Får de inn vogntog som ilegges kjøreforbud så benytter de nå de syv oppstillingsplassene de har til rådighet.

Himmelske freds plass

-Hva gjør dere hvis dere nå har fylt opp de syv plassene med vogntog med kjøreforbud?

-Da må vi rett og slett la være å kontrollere fler. Vi kan jo ikke ta inn en rekke med flere vogntog i tilfelle vi finner mangler som gir kjøreforbud. Vi har ikke noe sted å parkere dem. Frekvensen på kontrollene har gått kraftig ned den siste måneden, og kommer til å ligge på en lav frekvens i tiden fram til vi finner en løsning på dette. Men det er jo stikk i strid med ønskene til politikerne og Statens vegvesen, forklarer Lindesteg til TransportMagasinet.

Da vi besøkte Svinesund var det kontrollører på plass, men de hadde bare plass til å parkere to til så var det fullt. Det var med andre ord ganske så stille på området.

-Vi kaller det for den "Himmelske freds plass" nå. Det er jo ingenting her, sier Øyvind Grotterød, inspektør i Statens vegvesen ironisk, før han går ned for å sjekke ut lastesikringen på en han har stoppet som i tillegg mangler brems på tralla.

Gamle plassen

Kontrollørene på Svinesund håper på en snarlig løsning på parkeringsutfordringene. De har hatt flere møter med de berørte partene for å finne ut hva som kan gjøres.

-Det enkleste hadde vært å godt tilbake til å bruke plassen slik vi gjorde i vinter, men med vakthold som sørger for at ingen gjør om plassen til et verkstedområde. En annen løsning er å ta i bruk den gamle kontrollplassen langs gamle E6. Den er det fortsatt Statens vegvesen som eier, og der kan vi kanskje kunne fått inn 15 vogntog. Men vi kan jo ikke bare stable dem der uten tilsyn. Det vil jo kreve at vi har mannskap der også. Hvis ikke så forflytter vi jo bare et problem, sier Lindesteg.

Han forteller at det uansett ikke er så mye vits i å reparere selv for de utenlandske sjåførene. For å få godkjent reparasjonen kreves det dokumentasjon fra en norsk reparatør som er godkjent.

Det er med andre ord forskjell på om Volvo eller Scania kommer ut med servicebil og mekaniker for å bytte en bremseklokke, enn om en østeuropeer prøver på dette med sine hobbymekanikerkunnskaper.

Evakuering

Vi tok kontakt med Halden brannvesen for en kommentar. Blant annet lurte vi på hva som er forskjellen på dette og en lastebilparkering ved en bensinstasjon. Og hva var egentlig problemet på Svinesund?

-Svinesund er et særskilt brannobjekt i Halden kommune. Fra rød sone hos Tollvesenet, der de blant annet har den store parkeringsplassen for vogntog, er det evakueringsplaner i tilfelle brann. Da skal det være muligheter for å kjøre unna vogntog, og en av evakueringsveiene er området der de har parkert vogntog med kjøreforbud. Hvis i tillegg flere av disse blir reparert på stedet så betyr det jo at de heller ikke er flyttbare, svarer Roy Hoel, branninspektør i Halden brannvesen til TransportMagasinet.

Han forklarer videre at regelverket er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men at det er den enkelte kommunen som skal sørge for ar regelverket blir etterfulgt.

-I Halden kommune er det brannsjefen som velger ut det som skal være særskilte brannobjekter, og Svinesund er et av disse. En brann der vil føre til samfunnsmessige konsekvenser, sier Hoel.

Må ordnes

Vi har forståelse for at brannvesenet har sine regler å følge, samtidig så synes vi det er underlig at en potensiell evakuering ved en brann på Svinesund, skal føre til at livsfarlige vogntog skal få fritt spillerom på norske veier. Hva om et bremseløst vogntog kolliderer med en tankbil på E6, og det utvikler seg til et branndrama? Det vil da i høyeste grad også få samfunnsmessige konsekvenser?

-Det er jo bra at dette skjedde nå, og ikke i vinter da vi hadde mer enn nok med dekk- og kjettingkontroll her. Men et vogntog med dårlige bremser blir ikke noe sikrere selv om våren er i full gang. Slik det er nå så har vi rett og slett ikke jobb til alle som skal være her. Derfor har vi vært nødt til å omplassere flere til andre kontrolloppgaver. Jeg håper det blir en løsning på dette snart, og at vi er klare før en ny vintersesong setter inn, avslutter Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen.

I mellomtiden er det fred og fordragelighet på "Den himmelske freds plass" på Svinesund kontrollstasjon.

Rett over gjerdet for parkeringen til Statens vegvesen er det god plass blant betongheller, brostein og beslaglagte kjøretøy. Hvorfor ikke rydde opp her og la Statens vegvesen ta i bruk plassen?
Rett over gjerdet for parkeringen til Statens vegvesen er det god plass blant betongheller, brostein og beslaglagte kjøretøy. Hvorfor ikke rydde opp her og la Statens vegvesen ta i bruk plassen?
Da samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen besøkte Svinesund i vinter lovte han å styrke tungbilkontrollene.
Da samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen besøkte Svinesund i vinter lovte han å styrke tungbilkontrollene.