Krisepakke3, godbiter også for transportbedrifter

Rett over påske kan bedrifter i økonomisk koronaknipe regne med massiv hjelp fra Staten. Dette vet vi.

Blodferskt stemningsbilde fra Liertoppen E18. Lett trafikk, nysnø i nordskråningene og nesten 50/50 person- og lastebiler
Blodferskt stemningsbilde fra Liertoppen E18. Lett trafikk, nysnø i nordskråningene og nesten 50/50 person- og lastebiler Foto: Haakon Førde
Publisert

ØKONOMI: Stadig mer blir klart om såkalte Krisepakke 3, kort og godt kontantstøtte til bedrifter som har fått kraftig redusert omsetning som følge av koronakrisen.

Myndighetene anslår at pakken kan koste dem opp på 20 milliarder kroner i måneden. Det er penger som monner.

Kriteriene for å få støtte er at bedriftens omsetningen må være redusert med minst 30 prosent målt mot samme periode i 2019 (for mars måned er 20 prosent reduksjon tilstrekkelig).

Og terskelen for å få utbetalt penger er at støttebeløpet blir på minst 5000 kroner – og maks 30 millioner kroner per bedrift per måned.

Krisepakke3-tiltakene er altså spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter – som stort sett betyr hele bransjen godstransport på vei.

Merk at det fortsatt jobbe både byråkratisk og politisk med å finpusse detaljene, men etter alt å dømme skal systemet være på plass rett over påske. Fredag 17. april er en dato som nevnes som mål for åpning. Med den handlingsevene som er vist de siste ukene, er dette også sannsynlig.

Prinsippet skal være at støtten tildeles raskt og effektivt.

Det er også i stor grad tillitsbasert på hvilke opplysninger man legger til grunn, men det skal være dokumenterbart, og det er gitt varsel om strenge sanksjoner mot dem som prøver seg med juks.

Hvem får? Ikke alle. Og dem som får, får ikke dekket alt tap.

– Alle må ta sin del av dugnaden dersom vi skal komme gjennom dette på en best mulig måte. Derfor legger vi ikke opp til å dekke 100 prosent av de faste kostnadene, sa finansminister Jan Tore Sanner til NRK i går.

Og hva får man dekket for? Følgende poster kan bedriftene søke om å få dekket:

  • Lokaler (husleie)
  • Lys og varme
  • Vann og avløp
  • Forsikring
  • Leie av utstyr og transportmidler
  • Rentekostnader minus renteinntekter

Alle monner drar, men spesielt posten «Leie av utstyr og transportmidler» er ekstra interessant for både transport- og anleggsfolk.

For etter at lønn og diesel er betalt (lønn kompenseres med permitteringsløsninger dersom man ikke har oppdrag, og har man ikke oppdrag brukes ikke diesel), så er det nettopp bil, henger, maskiner og annet utstyr som koster store penger for de fleste.

Millionspørsmålet blir kanskje derfor hvordan «Leie av utstyr og transportmidler» defineres. Dette er det grunn til å ha argusøyne på - det er ingen grunn til at noe skal falle utenom bare fordi man har valgt "feil" finansieringsløsning.

OBS! Bedriftene får altså heller ikke dekket alt uansett hvilken av postene man søker på. Er bedriften stengt av staten, må man regne med å bære ca 10 prosent av tapet selv.

Men det gjelder de færreste i transporten, som jo er definert som kritisk infrastruktur. Transportbedrifter må derfor regne med å bære 20 prosent av tapet selv, pluss en egenandel på 10.000 kroner.