Innlegg: Persontransport i juridisk gråsone

Kreative norsk-polske selskaper har det siste tiåret skapt betydelig hodebry for virksomheter med rutevognløyve. Problemstillingen er knyttet til passasjertransport til og fra Torp Sandefjord lufthavn.

Uklarhet rundt hvem som skal kontrollere forskjellige løyver gjør at... ingen blir kontrollert.
Uklarhet rundt hvem som skal kontrollere forskjellige løyver gjør at... ingen blir kontrollert. Foto: NHO Transport
Publisert Oppdatert

INNLEGG AV Torstein Clausen Jystad I NHO TRANSPORT.

Hver dag kjører de polsk-norske aktørene rutetrafikk ut fra samme holdeplasser som "Torpekspressen", noen minutter i forveien. De polsk-norske aktørene hevder på sin side de kun frakter passasjerer på forhåndsbestilte turer og ikke henter passasjerer på faste holdeplasser.

Det var derfor positivt da det kom en juridisk vurdering fra Statens vegvesen i midten av februar. Her bekreftes det blant annet at de polsk-norske firmaene informerer om rutetider og i mange tilfeller oppgir pris fra faste plasser. De nevnes også at det er observert personer som står på en forhåndsbestilt plass, og får tilbud om å være med mot kontant betaling.

Mens næring og myndigheter derfor synes enige om tingenes faktiske tilstand, er saken fortsatt ikke avklart. Det er derfor nødvendig med klarere ansvarsforhold mellom ulike myndigheter. Det er også behov for å avklare hvorvidt det er fylkeskommunen eller Vegvesenet som skal kontrollere for at vilkårene til både turvognløyve og ruteløyve er oppfylt. Disse instansene har hver sin løyvemyndighet.

I mellomtiden står man ovenfor en uavklart situasjon. Resultatet blir at næringen med rutevognløyve i nær fremtid kan måtte legge ned rutetilbudet dersom situasjonen ikke avklares. Samtlige parter er tjent med klare retningslinjer for håndhevelse av løyvereglementet. Ikke at det tillates oppblomstring av konkurranse på ulike vilkår.

Torstein Clausen Jystad, Næringspolitisk rådgiver, NHO Transport