Nå må alle betale trengselsskatt i Sverige

Fra nyttårsskiftet må alle betalte trengselsskatt i Sverige - medmindre du er tungt nok.

Avgiften vil bli innkrevd månedlig via et selskap som skal bistå transportstyrelsen med å finne frem samt sende avgiften til eiere av de utenlandske bilene.
Avgiften vil bli innkrevd månedlig via et selskap som skal bistå transportstyrelsen med å finne frem samt sende avgiften til eiere av de utenlandske bilene.
Publisert Oppdatert

Fra og med årsskiftet ble også utenlandske kjøretøy omfattet av den svenske loven om trengselsskatt.

Skatten ble innført for Stockholm allerede i 2007 og i Gøteborg i 2013 for å redusere trengsel i hardt trafikkbelastede områder. (Og for å delfinansiere investeringer i kollektivtrafikk, jernbane og vei).

Sålangt har utenlandske kjøretøyer sluppet skatt, men nå har transportstyrelsen utarbeidet et regelverk som tillater innkreving også for utenlandske kjøretøyer.

Loven omfatter alle kjøretøy under 14 tonn som ferdes i indre Stockholm eller i Gøteborg.

Satsene ligger på mellom 9 og 25 kroner pr. passering, avhengig av når på døgnet man passerer bomstasjonen. Avgiften vil bli innkrevd månedlig via et selskap som skal bistå transportstyrelsen med å finne frem samt sende avgiften til eiere av de utenlandske bilene.