Enda steilere fronter rundt slovakiske Bring Trucking

Angrepene på Bring Trucking fra NLF er tatt til nytt nivå. NLF dokumenterer åpent. Posten Norge benekter fortsatt kategorisk.

Faksimile NLF-Magasinet
Faksimile NLF-Magasinet
Publisert Oppdatert

OBSERVASJONER:

Slovakiske Bring Trucking med rundt 300 biler er eid av Posten Bring. For Posten Bring er dette et selskap som gir fotfeste lenger ut i det europeiske markedet enn de bedre kjente virksomhetene i Sverige og Danmark.

Foruten internasjonal transport på kryss og tvers i Europa – og mye inn og ut av Norge – kjører Bring Trucking årlig et betydelig antall kabotasjeturer og kombinerte transporter i Norge.

OG – selskapet er derfor potensielt også et godt verktøy til å drive systematisk kabotasje og prispress.

Norges Lastebileier-Forbund NLF har med denne vinklingen lenge vært på krigsstien mot Bring Trucking, retter sagt mot statseide Posten Norge og Bring, nettopp for bruk av det slovakiske datterselskapet til konkurransevridende fordel.

Ulovlig lave lønninger, sosial dumping, brudd på kjøre/hviletidsregler ved ukehvil og systematisk kabotasje er blant påstandene.

Den nyeste «avsløringen» er dokumentasjon av korrespondanse med Bring Trucking i Slovakia rundt jobbforespørsel og lønn, der svaret fra det slovakiske selskapets representant kan tolkes dithen at de ikke betaler norsk minstelønn.

Posten Bring har på sin side konsekvent benektet påstandene, også den siste. De hevder selskapet følger gjeldende lover og regler (at sjåførene får norsk minstelønn ved kjøring i Norge og lønnes etter slovakisk nivå på internasjonal transport) og sågar bidrar til høyere nivå på europeisk transport gjennom kursing og annet.

Som generelt svar på NLFs dokumentasjon, fremheves det fra Posten Bring at spørsmålstillingene er såpass upresist og tendensiøst vinklet, at det vil gi uriktige konklusjoner.

Den hissige kampen mellom NLF og Posten Bring er kuriøs på mange måter – men kanskje er den etter hvert aller mest viktig å få avklart for norsk transportnæring.

Kampen er kuriøs fordi mange av NLFs medlemmer har Posten Bring som oppdragsgiver. Og NLF har Bring-bedrifter som medlemmer. Da er den hissige debatten neppe egnet til å styrke kunde/leverandør-forholdene i transportbransjen.

Det opplyses nå at NLF og NTF i fellesskap vil kreve at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite igangsetter åpen høring om forholdene i «Bring-konsernet».

- Norske myndigheter kan ikke være kjent med at et statseid foretak bedriver noe som nærmest kan beskrives som organisert transportkriminalitet, sier NLF-direktør Geir A. Mo og forbundsleder Lars Johnsen til NLF-Magasinet.

Og hva skal man mene og tro? De er jo perfekte partnere...

For utenforstående er ikke krigen helt lett å bli klok på. I utgangspunktet burde giganten (etter norske forhold) Posten Bring og NLF-sammenslutningen med sine mange små og mellomstore medlemmer, være perfekte partnere i et godt samarbeid om veitransporten i Norge.

Men bakom ligger ikke minst den underlige bakvendte historikken om hvordan Bring ble til – for det var IKKE på en fremragende forretningside om transportløsninger, men som en bivirkning av at norske politikere ønsket å sikre postgangen til utkantnorge.

Og det er ikke vanskelig å finne argumenter for at en bivirkning av bivirkningen har medført et kraftig prispress på transporten i Norge – i tillegg til den økende konkurransen fra utlandet. Det har gitt en prisutvikling «en normalt fremvoksende næring» teoretisk sett kunne håndtert på en langt sunnere måte.

Når «Staten» ender opp som en så mektige aktør i en sektor, er det forståelig at Bring Trucking blir en fristende skyteskive når indikasjonene på urent spill (lønnsdumping og kabotasje) er såpass mange. Det kan ses som symbol på skjult statlige overkjøring av det frie næringslivet i Norge.

Men det er heller ikke vanskelig å se logikken med Bring Trucking sett fra toppen av Posthuset. Strengt tatt, hadde det vært satsing i Posten, burde Bring eid 10 slike selskaper til. Da hadde man hatt reell sjanse til å markere seg på den europeiske transportscenen.

På tide med oppskværing!

Akkurat nå hadde imidlertid hele den norske transportnæringen, og store deler av næringslivet for øvrig, hatt godt av en solid oppskværing mellom Posten Bring og NLF. Den pågående kjeklingen bringer absolutt intet godt med seg – og er garantert et delvis hinder for samarbeid utvikling og innovasjon av transporten i Norge.

Haakon Førde, redaktør i TransportMagasinet og Logistikk & Ledelse