Svensk bil, norsk speditør.

Ny kabotasjesak i vest

- Vi ser en tendens til at stadig flere svenske biler kjører kabotasje i Norge, hovedsakelig med polske sjåfører, sier Dag Rykkje i Statens vegvesen.

Dag Rykkje
Dag Rykkje
Publisert Oppdatert
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Før helgen ble et svensk vogntog stanset på E 134 ved kontrollstasjonen på Seljestad.

- Det er et økende problem at svenske bileiere kjører for norske speditører med norske traller. Nesten uten unntak benytter de polske sjåfører. De fleste går nok lovlig, ved å ta en tur til Sverige før de kjører inn i Norge igjen og kjører sine tre turer, men den polske sjåføren vi stanset på Seljestad innrømmet å ha kommet tom inn i landet fordi han ikke fikk lass i Sverige, derfor valgte vi å anmelde forholdet, forteller Rykkje.

Det svenske vogntoget kjørte på oppdrag for en mindre speditør i Drammen og var på sin andre tur her i landet.

- Vi anmelder både den svenske bileieren og speditøren i Drammen for dette forholdet, opplyser Rykkje.

Han har vært i kontakt med både bileier og speditør og forklaringene de har kommet med er i seg selv betenkelige med tanke på kabotasjeproblematikken.

Den svenske bileieren forklarte at han ikke hadde kontroll over denne bilen i det hele tatt, det var speditøren som styrte den fullt og helt. Bileieren kjente godt til regelverket og forsto ulovligheten av å kjøre tom inn i Norge.

Speditøren i Drammen kjente derimot ikke til lovverket rundt kabotasje og la seg flat da Statens vegvesen ringte. De trodde dette var en lovlig måte å gjøre det på.

Nå anmeldes altså begge parter til politiet.

- Det skal bli interessant å se om myndighetene velger å gå på speditøren som benytter seg av ulovlig transport i Norge i denne saken, mener Rykkje.

Hittil har dessverre kabotasjeanmeldelser hatt en for lav prioritet hos politiet.