Ønsker ikke ny tunnel

- Det er i strid med EU-bestemmelsene og er rett og slett trafikkfarlig, sier NLF.

Regjeringen er avhengig av at EU, som allerede har gitt Oslofjordtunnelen dispensasjon fra regelverk knyttet til helling, også gir dispensasjon til det nye tunnelløpet. NLF-direktøren mener dette er en helt bakvendt tankegang og at en bro helt klart er å foretrekke. Foto: Svein-Ove Arnesen
Regjeringen er avhengig av at EU, som allerede har gitt Oslofjordtunnelen dispensasjon fra regelverk knyttet til helling, også gir dispensasjon til det nye tunnelløpet. NLF-direktøren mener dette er en helt bakvendt tankegang og at en bro helt klart er å foretrekke. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Nasjonal transportplan offentliggjøres onsdag. En av lekkasjene er, ifølge Aftenposten, et forslag om å legge nytt tunnelløp under Oslofjorden. Det mener NLF er trafikkfarlig.

- Tunnelen bryter med gjeldende EU-bestemmelser. Den er rett og slett for bratt for lastebilene og utgjør derfor en reell trafikkfare, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo i en pressemelding.

Han peker på at mange av de mellom 200 og 300 årlige stengningene i Oslofjordtunnelen skyldes vogntog som har problemer med enten motor eller bremser.

Dette argumentet veide også tungt da Vegvesenet både i hoved- og tilleggsutredningen av alternativene for Oslofjordforbindelsen valgte å anbefale bro fremfor tunnel. Nå velger altså regjeringen å forkaste ekspertenes forslag, skriver Aftenposten.

- Selv om to tunnelløp gir bedre fleksibilitet, blir løpene likevel altfor bratte. Det vi fortsatt være risikabelt å ferdes med lastebil i tunnelen, forteller Mo. Han etterlyser en ny debatt.

- Vi har hele tiden vært klare på at det ikke finnes noe trygt alternativ til bro for nyttetransporten. Nå har jo også Vegvesenet kommet til samme konklusjon. Hva er poenget med å bruke statlige midler på grundige utredninger når disse uansett ikke blir tatt til følge? undrer Mo og etterlyser ny debatt om broløsningen.