Positiv til variable fartsgrenser

Vegdirektøren er positiv til å øke fartsgrensen til 110 km/t på de beste motorvegene og bruke variable fartsgrenser til å justere farten knyttet til klima, værforhold, ulykker, vegarbeid og annet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Publisert Oppdatert
- Vi har et klima og værforhold i Norge som kan skifte ganske raskt. Det finnes ny teknologi nå som gjør at man kan få skilter hvor man kan sitte på en sentral og endre fartsgrensene på veien. Da kan man i realiteten ha 110 kilometer på de beste motorveiene, sier Hoksrud til NRK.
- Vi har et klima og værforhold i Norge som kan skifte ganske raskt. Det finnes ny teknologi nå som gjør at man kan få skilter hvor man kan sitte på en sentral og endre fartsgrensene på veien. Da kan man i realiteten ha 110 kilometer på de beste motorveiene, sier Hoksrud til NRK.

- Ikke vanskelig å være positiv til disse tankene. Dette er temmelig likt det forslaget vi sjøl fremmet for Samferdselsdepartementet i 2006, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han ser for seg at farten kan settes opp på utvalgte egnede veger og med variable fartsgrenser som styres fra vegtrafikksentralene.

- Trafikksikkerhetsmessig vil økningen av fartsgrensen trolig ha beskjeden konsekvens dersom man velger riktige strekninger og får til et godt system knyttet til å justere fartsgrenser. Vi er positive og ser fram til en dialog med ny politisk ledelse framover, sier Gustavsen.

Bakgrunnen er at regjeringen Solberg i sin politiske plattform vil øke fartsgrensen på de tryggeste motorvegstrekningene til 110 km/t basert på faglig råd. Overfor NRK fredag detaljerte statssekretær Bård Hoksrud ønsket.

Rune Elvik, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), synes forslaget er fornuftig.

- Hvis man først ønsker å øke fartsgrensen på noen veier, er motorveiene det stedet det bør gjøres, sier Elvik til NRK.

Foto: Svein-Ove Arnesen