Transportøkonomisk Institutt:

Safe Foreign Transport

Er utenlandske sjåfører en trafikksikkerhetsrisiko i Norge? Det skal Transportøkonomisk Institutt finne ut av.

Er utenlandske vogntog en fare for trafikksikkerheten? Det skal TØI forske på. Illustrasjonsfoto.
Er utenlandske vogntog en fare for trafikksikkerheten? Det skal TØI forske på. Illustrasjonsfoto.
Publisert Oppdatert
Det er mange utenlandske vogntog å observere på norske landeveier. Illustrasjonsfoto.
Det er mange utenlandske vogntog å observere på norske landeveier. Illustrasjonsfoto.

En video som viser hasardiøs kjøring av et latvisk vogntog fikk store oppslag nylig og er mye delt på Facebook. Politiet som stoppet vogntoget for uvettig kjøring, fikk nemlig tilgang til sjåførens egen film der den hasardiøse kjøringen blir dokumentert. Dessverre er dette en type oppførsel vi i redaksjonen hører mye om.

Også bransjeorganisasjoner og politi bekrefter at utenlandske vogntogsjåfører ser ut til å ha en annen forståelse av hvordan man skal oppføre seg på norske veier, enn det norske sjåfører har.

Graverende

I en artikkel i Bergens Tidendes nettutgave sier seksjonsleder Thormod Gausdal i Statens vegvesen at de så langt i år har kontrollert 307 utenlandske sjåfører i Lærdal. Der uttaler han at selv om utlendingene sjeldnere blir anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene, er det denne gruppen som står bak de mest graverende forholdene. Les artikkelen til Bergens Tidende og se videoen HER

Nå skal det forskes på hva det betyr for trafikksikkerheten med det stadig økende antall utenlandske vogntog på norske veier.

Transportøkonomisk Institutt, TØI, har satt i gang et forskningsprosjekt som kalles "Safe Foreign Transport".

Følgende står å lese på TØIs nettsider: "Andelen utenlandske aktører involvert i norsk godstransport på veg er økende, og det rapporteres stadig om ulykker med utenlandske vogntog på norske veger. Det gjelder særlig vinterstid. Vi vet imidlertid lite om hvilke følger de økende andelene med utenlandske aktører faktisk har for sikkerheten på veg. Årsaken er at det ikke foreligger systematiske studier av utenlandske godstransportørers ulykkesrisiko. Vårt prosjekt skal bidra med dette".

Viktig

Nå synes kanskje mange at dette er helt unødvendig. Utenlandske vogntog på norske vere er farlig, dermed basta, men slik fungerer ikke verden. Skal man få bedret forholdene på norske veier hjelper det lite at det synses over en lav sko om hvor mange utenlandske vogntog som til enhver tid kjører i Norge, og hvor trafikkfarlige de er.

Derfor er et prosjekt som TØIs "Safe Foreign Transport" viktig. På den måten kan man få dokumentasjon som blant annet norske myndigheter kan benytte for å sørge for en bedre trafikksikkerhet i Norge.

Hvordan gikk det så med den latviske sjåføren som filmet sin egen hasardiøse kjøretur? Jo han fikk 10.000 kroner i bot og seks måneders kjøreforbud i Norge. Hadde dette vært en norsk sjåfør så hadde nok straffen blitt en ganske annen.

Dessverre vet vi ikke hvilken oppdragsgiver bilen gikk i transport for, men den skal ha vært på vei fra Drammen til Bømlo for å hente laks.

Transportøkonomisk Institutt har satt i gang forskningsprosjekt rundt utenlandske transportører i Norge. Illustrasjonsbilde.
Transportøkonomisk Institutt har satt i gang forskningsprosjekt rundt utenlandske transportører i Norge. Illustrasjonsbilde.