De filippinske sjåførene:

Skal ha kjørt for MAN, Scania og Volvo

Uten etterspørsel er det ikke noe tilbud. Transportkjøperen er grunnlaget for alt transportarbeid. Men hvem er det som overlater transporten til Dinotrans? Da vi snakket med de filippinske sjåfører som hadde sluttet hos Dinotrans, kom det fram at de har kjørt gods for flere kjente lastebilprodusenter.

Fillipinske sjåfører i Dinotrans skal ha kjørt gods tilhørende blant annet Volvo og Scana, for en månedslønn på bare 5500 kroner!
Foto: Øystein Korsgård
Fillipinske sjåfører i Dinotrans skal ha kjørt gods tilhørende blant annet Volvo og Scana, for en månedslønn på bare 5500 kroner! Foto: Øystein Korsgård
Publisert Oppdatert
-Våre undersøkelser viser at Dinotrans er underleverandør hos noen av de transportører vi benytter, sier Jan Strandhede, presseansvarlig hos Volvo Trucks.
-Våre undersøkelser viser at Dinotrans er underleverandør hos noen av de transportører vi benytter, sier Jan Strandhede, presseansvarlig hos Volvo Trucks.
Vi har sett nærmere på ansettelsesavtalen Dinotrans har med sine filippinske sjåfører. Fagforeningsarbeid fører til oppsigelse, men det benekter den svenske direktøren. 
Foto: Øystein Korsgård
Vi har sett nærmere på ansettelsesavtalen Dinotrans har med sine filippinske sjåfører. Fagforeningsarbeid fører til oppsigelse, men det benekter den svenske direktøren. Foto: Øystein Korsgård

Flere kjente speditører er også på lista, blant annet Schenker. Da vi ber sjåførene nevne noen av kundene de har kjørt for, via noen av disse spedisjonsselskapene, noterer vi oss for eksempel Scania, Volvo og MAN. Skal vi tro sjåførene så kjørte de en hel del til disse selskapenes skandinaviske anlegg.

Vi har sendt flere spørsmål til disse lastebilprodusentene - og til Schenker. Spørsmål som handler om moral, etikk og lønninger.

MANs tyske kommunikasjonsavdeling svarer at disse spørsmålene ikke berører dem ettersom de ikke har noe samarbeid med disse speditørene. Vi får tro på det, her står ord mot ord.

Alvorlig sier Volvo

Volvo Trucks ser derimot allvorlig på misstankene om de urimelige arbeidsforholdene.

- Våre undersøkelser viser at Dinotrans er underleverandør hos noen av de transportører vi benytter. Vi har allerede påbegynt en dialog med de som kjøper transport av Dinotrans for å få fakta på bordet, sier Jan Strandhede, presseansvarlig hos Volvo Trucks.

- Vi ser svært alvorlig på mistanker om misforhold og vi har allerede kontaktet våre avtalepartnere for å sikre at alle våre krav oppfylles når de på sin side kjøper transport av Dinotrans for vår regning, legger han til.

Spørsmål om lønn var den utløsende faktoren til streiken hos Dinotrans. Strandhede mener at det er umulig for Volvo å uttale seg om lønnen er akseptabel eller ikke.

- Selvsagt skal sjåfører ha en akseptabel lønn for jobben de utfører. Dessverre har vi begrenset innflytelse på den totale utbetalingen som transportselskapene betaler til sine sjåfører, ettersom vi er en av tusentalls andre kunder til disse transportselskapene, sier han.

Dinotrans krav om at ingen sjåfør får engasjere seg i fagorganisasjoner er heller ikke noe Jan Strandhede liker.

- Nei det er ikke ok. For oss er det en selvfølge at man skal ha rett til å organisere seg og vi har lenge forlangt at våre transportører tillater sine ansatte å melde seg inn i en fagforening, poengterer han.

Volvo Trucks anser videre at de har et visst ansvar for sjåførenes situasjon.

- Ja, vi har ansvar innenfor de områdene vi har kontroll over, for ekempel at vi setter tydelige krav til våre transportører, og følger opp at de følger våre krav. Alle i transportkjeden har et ansvar til å påvirke så de som jobber med transporten har rimelige arbeidsvilkår, avslutter Jan Strandhede.

Scania

Innledningsvis anser Scania at de ikke har noe å gjøe med Dinotrans i det hele tatt.

- Scania samarbeider ikke med dette selskapet, men om det finnes belegg for det dere påstår, om at speditører og tranportkjøpere som kjører gods for Scanias regning benyter seg av dette selskapet, så kommer vi å ta opp dette med dem. Det er nemlig ikke forenlig med villkårene i våre avtaler med transportøene, svarer Scanias kommunikasjonssjef Hans-Åke Danielsson.

Har dere noe ansvar for hvordan sjåførene til Dinotrans blir behandlet av sin arbeidsgiver?

- Scania har ikke et direkte arbeidsgiveransvar, men vi stiller derimot krav om at de transportørene vi inngår kontrakter med lever opp til kravene i blant annet FNs Global Compact.

Det er også åpenbart at transportører som har en direkteavtale med Scania, og som leier inn selskap som Dinotrans som underleverandør, ikke oppfyller vilkårene i avtalen de har med Scania. Det har vi blant annet gitt beskjed om til Schenker, avslutter Danielsson.

Les om da filippinerne streiket HER

Les om da Dinotrans fikk kjøreforbud i vinter HER

Toten Transport benyttet Dinotrans. Det kan du lese om HER

Dinotrans-eier svarer Toten Transport HER

Les mer om de filippinske sjåførene HER

-Det er åpenbart at transportører som har en direkteavtale med oss, og som leier inn selskap som Dinotrans, ikke oppfyller vilkårene i avtalen, sier Hans-Åke Danielsson, kommunikasjonssjef i AB Scania.
-Det er åpenbart at transportører som har en direkteavtale med oss, og som leier inn selskap som Dinotrans, ikke oppfyller vilkårene i avtalen, sier Hans-Åke Danielsson, kommunikasjonssjef i AB Scania.