Filippinske sjåfører:

Tjener det dobbelte i Europa

Dobbelt så bra betalt som på Filippinene, og drømmen om et europeisk førerkort. Det er noen av grunnene til at de filippinske sjåførene lar seg friste til å jobbe et år vekk fra familien i slengen.

De filippinske sjåførene tjener det dobbelte i Europa, sammenlignet med hjemlandet deres.
De filippinske sjåførene tjener det dobbelte i Europa, sammenlignet med hjemlandet deres. Foto: Foto: Jens Marius Gundersen
Publisert Oppdatert
Det har vært tildels stor missnøye blant de filippinske sjåførene til Dinotrans. 
Foto: Erik Juhani Martinsen
Det har vært tildels stor missnøye blant de filippinske sjåførene til Dinotrans. Foto: Erik Juhani Martinsen

Takket være streiken, samt hjelp fra den filippinske generalkonsulen i Tyskland, fikk de filippinske sjåførene jekket opp lønnen til de 670 euro de i utgangspunktet var blitt lovet. De fikk også mulighet til å nekte å kjøre i Norge på vinteren, samt å kunne nekte å kjøre hvis kjøretøyet har mangler, alt uten å bli oppsagt. Men lønns- og arbeidsavtalen deres inneholder andre punkt som ikke er "etter boka", og lønnen er virkelig lav, selv om vi regner med diettpengene. Hvordan og hvorfor kommer de allikevel hit og blir borte fra familien i opp til et år av gangen? Vi har hørt med noen av de som har sluttet i Dinotrans om dette.

Erfarne

Rekrutteringen skjer via annonser gjennom rekrutteringsselskapet STB-DJL Humanlink Inc. Det er et velansett selskap på Filippinene, og kravene er blant annet 3-5 års internasjonal erfaring, og de sjekker førerkort og referanser.

-Det holder ikke å komme med de 850 amerikanske dollarene som det koster for å få nødvendige dokumenter for å reise til Europa og kjøre, sier en av dem.

De krever kvalitet. Dette er sjåfører som har kjørt under ekstreme forhold i så vel ørken som på veier mange av oss ikke hadde våget å kjøre. Men hva med snø og glatte veier?

- Det er nytt for oss, men er man i bunn og grunn en dyktig og ansvarsfull sjåfør så lærer man seg det også, svarer han.

Om de godtas, blir de ansatt i latviske Dinotrans og sendes på selskapets bekostning til Volvo i Riga for videre utdannelse (hva som ligger i den utdannelsen er vi usikre på).

ADR via tolk

Med seg til Riga har de et internasjonalt førerkort, utferdiget av filippinske myndigheter. Der får de så blant annet ADR-kurs og lærer seg europeiske regler i løpet av minst fire uker.

-Til tross for at Volvos lærer ikke snakket engels, men måtte undevise med tolk så klarte alle ADR-kurset, noe som ikke alle de latviske sjåførene gjorde, forteller en annen sjåfør stolt.

Selve prøven gjennomføres via datamaskin, og så langt har alle bestått.

En bonus som de strekker seg etter er at de etter ett år får ta europeisk førerkort på Dinotrans regning.

Lønnen er lav. Etter ni måneder er det bare diettpengene som har økt fra 10 euro til 20 euro pr. dag. En bonus på minst 1000 euro og oppover, deles ut hvert år. Dinotrans skal også betale skatter, avgifter samt en mengde forsikringer.

-Hvor stor bonusen blir er opp til selskapet og påvirkes av om vi har forårsaket "an incident", forklarer en annen av våre kontakter og sier at selskapet noen ganger truet med dette.

Lønnen de får er for åtte timer pr. dag, seks dager i uka. Overtid er ikke tillatt, men godset må jo fram.

Står sammen

Er det virkelig verdt å forlate familien for dette et helt år av gangen, selv om de får fem ukers ferie med betalt reise? Ja, svarer de vi snakker med. På Filippinene tjener man halvparten av dette, mens de tjener noe mer når de kjører i Midt-Østen, der Saudi-Arabia er deres største marked.

-Å kjøre her er en investering i vår CV. Erfaring som åpner for bedre lønn når vi kommer hjem, forklarer en annen.

Men de vil gjennom Dinotrans også komme inn på det europeiske markedet til andre selskap som betaler bra lønn. De er ikke utfattige i sitt hjemland, og de har visjoner. Med kompetanse og serviceinnstilling vil de komme lengre.

-Vi er ett utholdende og arbeidsomt, men når det trengs står vi samlet og kan sette ned foten. Nå var vi flere som ikke syntes det kjentes bra lengre og valgte å forlate selskapet, sier de.

Etter avtalen vi har kopi av så må de selv betale for ekstra hjemreiser, eller hvis de sier opp jobben.

Dyrt

De visste ikke at det var så dyrt å leve i Europa, men det blir allikevel penger til overs. De kjente heller ikke til konkurransen fra lavkostland, med sjåfører som kan kjøpe seg førerkort og annet. De likte ikke å selv bli sammenlignet med denne gruppen sjåfører.

- Vi har ekte førerkort og kompetanse, men det blir jo like vanskelig for oss som for dere å få hevet lønna under slike forutsetninger, sier en av dem skuffet.

Vi kommer in på lønn og fagforeninger. Noen av dem blir overrasket når de hører hva de egentlig burde hatt i lønn, og spør om det virkelig fungere med en fagforening?

-Vi fikk vite at fagforeninger her er korrupte, så de skulle vi ikke innlate oss med, sier en annen.

Vi forklarer prosedyrene rundt lønnsforhandlinger og at de allerede nå har nytte av fagforeningenes kamp mot sosial dumping. Interessen blant dem er vekket. På Filippinene finnes det en gryende fagbevegelse, men ingen tydelige ledere ettersom det er forbundet med livsfare.

I dag kjører over hundre filippinske sjåfører internasjonal trafikk i Europa og Norden. I skrivende stund befinner det seg ytterligere femti på utdannelse i Riga.

Dinotrans har fått stor oppmerksomhet etter at de hentet sjåfører fra Filippinene.
Dinotrans har fått stor oppmerksomhet etter at de hentet sjåfører fra Filippinene.