Utenlandske vogntog tredobler risikoen

Transportøkonomisk Institutt relanserer rapport om tungbilulykker fra 2016.

TØI mener økte kontroller, er et godt virkemiddel for å få ned ulykkene.
TØI mener økte kontroller, er et godt virkemiddel for å få ned ulykkene. Foto: Frode Tellevik
Publisert Oppdatert

Vinterføre og manglende erfaring skaper ulykker, fastslår Transportøkonomisk institutt og trekker nok en gang frem rapporten fra 2016, som de mener er stadig like aktuell:

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler.

Norske veger kan være utfordrende for utenlandske sjåfører, med dårligere vegstandard enn det som vanligvis finnes på det europeiske kontinentet. Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer, skriver TØI på sine nettsider.

I studien brukte forskerne flere metoder for å undersøke sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak i forbindelse med økende internasjonalisering i godstransport på veg. En litteraturstudie viste at utenlandske sjåfører av tunge godsbiler generelt har dobbelt så stor risiko som innenlandske sjåfører.

TØI sine analyser av norske ulykkesdata viste at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

Erfaring og kompetanse kommer gjerne også til syne på utstyret som brukes
Erfaring og kompetanse kommer gjerne også til syne på utstyret som brukes Foto: Frode Tellevik

Forskerne konkluderte med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: (1) Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veger og (2) Vinterkjøring.

En annen observasjon, er det faktum at utenlandske sjåfører av tunge godsbiler har høyere ulykkesrisiko per km. kjørt i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge, hvor vegene er mer krevende.

Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse på, høyere mestringsfølelse og lavere risikooppfatning knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge.

Vil du fordype deg i hele rapporten, finner du den her.

Mer om saken finner du i neste utgave av TransportMagasinet. Klikk her hvis du vil abonnere.