Næringsliv:

Tung dekkfusjon

To vektige norske dekknavn har slått seg sammen. Det betyr blant annet bedre distribusjon av flere tunge merkenavn til lastebil og anleggsmaskiner.

Sist oppdatert

Fakta

Starco Holding AS, ble opprettet 1. oktober, og vil overta eierskap til:

  • AutoGrip AS
  • InterContact Norway AS
  • DekkTeam AS
  • Dekkverksteder eiet av Stenshagen Holding AS
  • Scan Vest Dekk AS (51%) - herunder DekkTeam Ålesund og Kristiansund
  • Bil & Anleggsdekk AS (10%)

Starco Holding AS eies 51 % av Egil Stenshagen Holding AS og 49 % av Oord Holding AS. En omfattende aksjonæravtale har blitt utarbeidet for å sikre og binde opp begge parter som et 50/50 samarbeid. Ut 2015 vil selskapene bli drevet separat, men med felles eierskap. Fra 1. januar 2016 vil fusjonen være komplett, og man vil fremstå som «Starco Norge AS» og «DekkTeam AS.

Også Jan Falkenhaug fra Auto Grip vil sitte i det nye konsernets ledergruppe, og ha tilnærmet samme arbeidsoppgaver som i dag. Anders Lund fortsetter som DekkTeams kjedesjef. Samlet satser Stenshagen og Oord på å selge ca. 450.000 dekk og drøyt 100.000 felger i 2016.».

Slik ser den nye norske dekkaktørens logo ut.
Slik ser den nye norske dekkaktørens logo ut.

Det er dekkherrene Egil Stenshagen (67) og Pål Oord (50) som nylig har valgt å trekke laget sammen – både på import og detaljsiden.

Stenshagen har lagt sitt Auto Grip AS og sine dekkverksteder i potten. Oord har lagt inn InterContact AS og dekkjeden DekkTeam i fusjonen.

Resultatet er Starco Norge AS som importselskap, og DekkTeam AS som kjede.

Fusjonen er gjennomført, men de nye navnene tas i bruk for fullt først fra 1. januar.

For våre lesere i sektor tungbil og anlegg, kan vi nevne at det blant annet dreier seg om merker som Kumho, Yokohama og Alliance, men også et bredt sortiment av rimelige østen-produkter.

200 + 200 + 200 = 600

Paul Oord er nå daglig leder i nye Starco (mens Stenshagen tar posten som styreleder). Tungt.no ba Oord utdype hvilke tanker som ligger bak denne temmelig omfattende sammenslåingen.

- Bakgrunnen er kort sagt at begge parter hver for seg har hatt en veldig fin reise i 30-40 år nå. Vi har tjent gode penger og tatt vår plass i den norske dekkbransjen. Men det er også sannsynlig at vi hver for oss har nådd toppen nå, forklarer Oord.

- Så da vi «kikket i krystallkulen» og sammenholdt våre to temmelig like selskaper, ble det klart at vi sammen antagelig står mye sterkere rustet. Ikke minst da vi oppdaget at de egeneide dekkverkstedene våre, med hhv 10 fra Stenshagen og 12 fra oss i veldig liten grad overlapper hverandre. Vi har brått fått 22 verksteder med mye bedre nasjonal spredning.

Omsetningen i den nye gruppen, basert på dagens tall, ventet Oord at runder 600 millioner kroner i 2016. Da kommer ca. 400 millioner fra de sammenslåtte importselskapene, og rundt 200 millioner fra de nå 22 egeneide dekkverkstedene.

Sterke på tungbildekk

Dekkbransjen er ikke den mest oversiktlige når det kommer til offentlige tall og størrelser. Frem til fusjonen operer Dekkimportørenes forening i Norge med 9 medlemmer og drøyt 40 dekkmerker (se oversikten her).

Tungt.no har likevel grunn til å tro at den nye konstellasjonen Starco hermed er oppe blant de 3 til 4 største i dekkbransjen i Norge – og at eksponeringen i tung sektor utgjør kanskje 30 prosent av den ventede omsetningen på 600 millioner kroner.

I følge Oord har InterContact gjort det spesielt sterkt på tung side med Hankook de siste årene. Det vil si inntil de ganske uventet og brått kom i konflikt med produsenten i desember i fjor.

- Dette er ikke løst rettslig ennå, og det vingeklippet oss litt kan du si, medgir Oord.

- Men vi har samtidig gjort det sterkt med billigmerker fra Østen. Og når Auto Grip representerer de to sterke merkevarene Kumho og Yokohama, får vi sammen et sterkt spekter av dekk i alle prisklasser.

Starco-navnet

Oord understreker at dekkutvalget ikke bare selges gjennom egne dekkverksteder men også i det frie markedet.

- Spesielt våre produkter i tung sektor vil bli mye bedre representer enn tidligere, og da inkludert gjennom våre gamle Starco-partnere (Nord Norsk Dekkimport AS, Terje Vold AS og Scan Vest Dekk AS – red. anm.) som ikke minste er sterke i Nord-Norge og på Nord-Vestlandet.

- Her kommer Starco-navnet inn igjen. Hvor kommer det fra?

- Starco er en forkortelse for Scandinavian Tire And Rim Company, og er faktisk et navn InterContact har hatt rettighetene på i 25 år.

- Hva er tilbakemeldingene så langt?

- Fra kunder og leverandører er det utelukkende positive meldinger. Mange spør bare hvorfor vi ikke har gjort dette tidligere.

- Internt er det en liten kabal som må gå opp. Det er ikke dramatisk, vi har beholdt arbeidsplassene, men noen må flytte på seg. For oss er dette et grep som betyr at vi sikrer arbeidsplassene. Mens vi fremover hver for oss hadde risikert å måtte redusere, har vi felles faktisk et potensial for vekst.

 

Denne saken ble første gang publisert 29/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017