Kabotasjetatt:

Ulovlig transport for Olav Thon!

Tre polske spesialtransporter har fått kjøreforbud ved Taraldrud kontrollstasjon. To av dem har brutt kabotasjereglene, den tredje har tekniske mangler, alle kjørte på oppdrag for Thon-gruppen.

Transporten av moduler til Thon Hotell Bjørneparken fikk en bråstopp da Statens vegvesen hadde kontroll på Taraldrud kontrollstasjon, etter tips fra TransportMagasinet og NLF Østfold. Fem vogntog og ti følgebiler ble stanset!
Transporten av moduler til Thon Hotell Bjørneparken fikk en bråstopp da Statens vegvesen hadde kontroll på Taraldrud kontrollstasjon, etter tips fra TransportMagasinet og NLF Østfold. Fem vogntog og ti følgebiler ble stanset!
Publisert Oppdatert
Totalt fem vogntog fra Polen deltok i gårsdagens spesialtransport fra Vestby. Destinasjonen var Flå i Hallingdal, men på Taraldrud ble det bråstopp og kjøreforbud for tre av dem.
Totalt fem vogntog fra Polen deltok i gårsdagens spesialtransport fra Vestby. Destinasjonen var Flå i Hallingdal, men på Taraldrud ble det bråstopp og kjøreforbud for tre av dem.
Don´t worry be heavy, en lett omskrevet setning. Litt senere på kvelden ble det litt heavy på Taraldrud.
Don´t worry be heavy, en lett omskrevet setning. Litt senere på kvelden ble det litt heavy på Taraldrud.
Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen, berømmer Follo-politiet som tok tak i kabotasjesakene.
Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen, berømmer Follo-politiet som tok tak i kabotasjesakene.
Kontrollørene til Statens vegvesen gikk grundig til verks. Etter et par timer var det hele gjennomført. Resultatet ble to avslørt for kabotasjebrudd, og en for tekniske mangler. Resultatet ble kjøreforbud og politianmeldelse!
Kontrollørene til Statens vegvesen gikk grundig til verks. Etter et par timer var det hele gjennomført. Resultatet ble to avslørt for kabotasjebrudd, og en for tekniske mangler. Resultatet ble kjøreforbud og politianmeldelse!
Polske vogntog, men norske følgebiler. De ante lite om hva som ventet.
Polske vogntog, men norske følgebiler. De ante lite om hva som ventet.
TransportMagasinet og NLFs Erik Graarud har samarbeidet godt i denne saken. Her er Graarud i ferd med å kontrollere utstyret til et av de polske vogntogene i natt.
TransportMagasinet og NLFs Erik Graarud har samarbeidet godt i denne saken. Her er Graarud i ferd med å kontrollere utstyret til et av de polske vogntogene i natt.

Utbygging av hotell er ikke alltid en enkel affære, men at det skulle bli stans på grunn av ulovlig kabotasje hadde kanskje ikke utbygger Olav Thon sett for seg. Det har seg nemlig slik at i går kveld ble en rekke på fem spesialtransporter, bestående av polske vogntog med byggemoduler til Thon Hotell Bjørneparken i Flå, stanset av Statens vegvesen på Taraldrud utenfor Oslo. Etter en omfattende kontroll fikk bare to av dem fortsette ferden mot Hallingdal.

De tre gjenværende fikk kjøreforbud, en grunnet tekniske mangler, mens de to andre har brutt kabotasjereglene. De har gått ut over de lovlige syv dagene som kabotasjereglene sier.

4,2 meter bred

Det hele har etter hva vi vet pågått siden 29. januar, da de første modulene til hotellutbyggingen ble lastet opp i Vestby i Akershus. Tidligere har det vært benyttet norske vogntog til denne transporten, men denne gangen ble polske vogntog bestilt. Med norske følgebiler og norsk politieskorte tok transporten av de store modulene, med en bredde på hele 4,2 meter, til torsdag 30. januar. Dette er som kjent dispensasjonskjøring, og et av kravene er at transportene ikke fikk lov å gå før etter klokka 22 om kvelden.

Det skal ha vært tre vogntog involvert i den første transporten.

For lenge

På grunn av dårlig fremkommelighet ble ikke modulene losset i Flå som planlagt. Først tirsdag 4. februar ble polakkene losset og returnerte så til Vestby igjen. Der fikk de nytt lass med moduler som skulle til Thon Hotell Bjørneparken på Flå, selv om de den 4. februar hadde vært i Norge i syv dager og i følge kabotasjereglene skulle ut av landet igjen.

Men det skulle vise seg at de polske sjåførene ikke hadde til hensikt å forlate Norge, slik som reglene krever.

Klart brudd

Vi ble tipset om disse transportene av en meget troverdig tipser, og bestemte oss for å se nærmere på denne saken. Vår tipser kunne fortelle at det skulle være en ny transport med de samme bilene torsdag kveld, og at bilene ble lastet opp fra klokka 16 i Vestby, mens selve transporten skulle foregå fra klokka 22. Flere av vogntogene som hadde vært med fra starten den 29. januar ble bekreftet at skulle delta, flere dager etter at de etter regelverket skulle ha kjørt ut av Norge igjen.

Med andre ord et klart brudd på reglene om kabotasjekjøring.

Samarbeid

Fylkesleder i NLF Østfold, Erik Graarud, hadde også fått tips og engasjert seg også i denne saken. Sammen tok vi kontakt med Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen, og tipset ham om de transportene som vi mente foregikk i strid med lovverket. Torsdag ettermiddag ringte Lindesteg tilbake og fortalte at de ønsket å foreta en skikkelig kontroll av spesialtransporten samme kveld, og at det ville bli utkommandert mannskaper til Taraldrud kontrollstasjon for å ta seg av dette. Et godt og tett samarbeid mellom TransportMagasinet og NLF Østfold hadde båret frukter!

Samme kveld tok vi turen til Vestby, klare til å dokumentere det hele med både kamera og notatblokk. Sammen med NLFs representanter Erik Graarud og Erik Rynning, fulgte vi med på bevegelsene til så vel følgebilene, som de polske vogntogene.

Fem vogntog

Rett etter klokka 22 dukket den første transporten opp. En følgebil først, så en polskregistrert Scania med tralle lastet med en modul, deretter en ny følgebil til slutt. Med jevne mellomrom fulgte så ytterligere fire enheter, alle med følgebil foran og bak. Til sammen ti norske følgebiler og fem polske vogntog, de to siste var en MAN og en Iveco som vi hadde fått tips om hadde vært med på dette helt fra starten den 29. januar. Det vi derimot stusset på var at denne gang hadde bredtransporten ikke med seg politieskorte, noe som er et krav ved transporter som er bredere enn fire meter! Hvorfor?

Vi tok våre bilder, før vi la oss på hjul og fulgte etter spesialtransportene innover E6 mot Taraldrud kontrollstasjon. Vi må innrømme at vi faktisk hadde litt sommerfugler i magen. Var Statens vegvesen på plass? Ville kontrollskiltene være oppe? Ville kontrollørene finne uregelmessigheter? Sjelden har vi vel vært så fornøyd over å se at det var tungbilkontroll, som akkurat denne kvelden.

Så fort den femte og siste spesialtransporten hadde svingt inn på kontrollplassen, snudde kontrollørene skiltene ute på veien og hadde deretter fullt fokus på de polske vogntogene. Og de gikk grundig til verks!

Kjøreforbud

Etter et par timer fikk vi fasiten. To av vogntogene fikk kjøreforbud og blie politianmeldt på grunn av brudd på kabotasjereglene. De har vært i landet mer enn syv dager, et tredje vogntog fikk kjøreforbud på grunn av mangler på dekk og kjetting.

-Det tredje vogntoget har ikke brutt kabotasjereglene, men er nå passert sin syvende dag i Norge og får ikke lov til å kjøre godset videre. Foreløpig ser det ut til at trallene med modulene blir koblet fra og skal trekkes videre av andre trekkvogner, forteller Ronny Lindesteg i Statens vegvesen til TransportMagasinet da vi ringer ham opp.

Vi har vært i kontakt med politiet i Follo om denne saken, og bedt om en uttalelse, men ikke fått så mye av den sorten.

-Jeg har snakket med jourhavende jurist og vi kan ikke kommentere denne saken ennå fordi den ikke er ferdig etterforsket. Dere får prøve igjen over helgen, sier Silje Utheim, politioverbetjent ved Follo-politiet.

-Betyr det at vogntogene blir stående på Taraldrud inntil videre?

-He, he. Vi får se hva som skjer, er hennes ordknappe svar.

Men selv om ikke politiet vil si noe, så har vi grunn til å tro at det ligger an til et forelegg på 30.000 kroner for hver av de to vogntogene som er anmeldt for brudd på kabotasjereglene. Videre skal det være snakk om å ta bilene i beslag inntil det er stilt garantier for betalingen, men dette vil altså ikke politiet bekrefte i skrivende stund. Og til slutt må jo nye lastebiler på plass, og ny dispensasjon søkes før ferden mot Thon Hotell Bjørneparken kan fortsette.

Hva med Thon?

Vi tok kontakt med Kjartan Sævre som er daglig leder for Thon Hotell Bjørneparken på Flå i Hallingdal. Han kunne bekrefte at hotellet var under utvidelse, men kjente ikke til at polske vogntog med moduler til utbyggingen var ilagt kjøreforbud på grunn av ulovligheter. I stedet fikk vi beskjed om at dette sorterte under Thon Group, men han skulle få den ansvarlige for utbyggingen til å ringe oss opp igjen. I skrivende stund har det ikke skjedde.

Vi kommer tilbake med flere oppdateringer i denne saken etter hvert.

Brudd på kabotasjereglene og mangler på kjetting og dekk var ikke det eneste man fant under kontrollen. Snø i store mengder dekket toppen av godset. Dagen i dag benyttet sjåførene til snømåking!
Brudd på kabotasjereglene og mangler på kjetting og dekk var ikke det eneste man fant under kontrollen. Snø i store mengder dekket toppen av godset. Dagen i dag benyttet sjåførene til snømåking!
Aage Kristiansen ved Statens vegvesen forteller at de hadde en bil stående ved Tusenfryd for å sjekke at ingen av de siste bilene "plutselig" valgte en annen vei eller stanset.   Kristiansen synes det var trist at ikke politiet hadde kapasitet til å følge bilene. De er brede, disse transportene, sukker han.
Aage Kristiansen ved Statens vegvesen forteller at de hadde en bil stående ved Tusenfryd for å sjekke at ingen av de siste bilene "plutselig" valgte en annen vei eller stanset. Kristiansen synes det var trist at ikke politiet hadde kapasitet til å følge bilene. De er brede, disse transportene, sukker han.