Vegvesenet vil gjøre det lettere å få godkjent tunge kjøretøy

- Vi har plass til flere deltakere i dette pilotprosjektet.

Vegvesenet har et prosjekt gående frem til og med mars der de tester sentralisert godkjenning av dokumentene før du skal vise bilen i hallen.
Vegvesenet har et prosjekt gående frem til og med mars der de tester sentralisert godkjenning av dokumentene før du skal vise bilen i hallen.
Sist oppdatert

De fleste tunge kjøretøy i Norge må enkeltgodkjennes. Det innebærer både en kontroll av dokumenter og en teknisk kontroll av kjøretøyet i hall. I dag gjøres disse kontrollene samtidig på en trafikkstasjon.

- Vi ønsker å gjøre det enklere å få godkjent tunge kjøretøy i Norge, sier Bjørn Inge Olberg i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Dette høres ut som godt nytt for lastebilfolket. Det har lenge vært frustrasjon rundt tolkning av dokumentasjon. Resultatet er at det enkelte steder oppleves som "vanskelig" å få registrert et kjøretøy, mens det et annet sted går helt greit.

- Vi er kjent med slike enkelttilfeller, sier Olberg i en pressemelding. Nå skal dokumenthåndteringen samles ett sted. Dermed blir det større forutsigbarhet og mer likebehandling, sier han.

Dokumentene godkjennes på forhånd før visning

En viktig del av pilotprosjektet er å prøve ut en todelt enkeltgodkjenning for tunge kjøretøy. 
- Nå ser vi på muligheten til å godkjenne dokumentene på forhånd. Ved å først godkjenne dokumentene sentralt, unngår vi at importører eller forhandlere fremstiller kjøretøyet ved en trafikkstasjon uten at dokumentene er i orden. Slik får vi utnyttet kontrollhallene bedre, og brukerne vil større grad slippe å måtte fremstille kjøretøyet flere ganger, sier Olberg.

Plass til flere

Mange lurer trolig på om det er endringer i kravene også. I Norge er det langt større krav til dokumentasjon enn hva forholdet er for eksempel i våre naboland.

Det er i denne omgangen ikke det som er temaet. Prosjektet går altså på at dokumentene vil få en sentralisert godkjenning for å få likhet og at man slipper bomtur til kontrollhallen dersom det er feil eller mangler i dokumentene.

Selve papirmølla er den samme, men prossessen kan bli vesentlig bedre.

Statens vegvesen har publisert en kravveileder på sine hjemmesider. Denne opplyser om hvilke krav som det aktuelle kjøretøyet må tilfredsstille for å bli godkjent.

- Vi har plass til flere deltakere i pilotprosjektet. Interesserte kan bare ta kontakt med oss, sier Bjørn Inge Olberg i Vegdirektoratet.

Fakta om sentralisert dokumentgodkjenning

  • I piloten vil dokumentene bli gjennomgått av regionale «spesialenheter», mens hallkontrollene vil bli utført på trafikkstasjonene som tidligere.
  • Det er seks trafikkstasjoner som er med i piloten: Gjøvik, Jessheim, Hafslund, Hønefoss, Drammen og Tønsberg.
  • Piloten blir gjennomført i perioden januar til og med mars i 2016. I etterkant vil ordningen evalueres og eventuelt bli innført nasjonalt på et senere tidspunkt.

Denne saken ble første gang publisert 02/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017