Vi må samarbeide!

Ole Petter Solheim er teknisk sjef hos dekkforhandleren Gjerde & Byhring AS, som er Bridgestones forlengede arm i Norge. Gjennom de siste 20 årene har han fulgt utviklingen innen veigrep.

Sist oppdatert

- De kontinentale dekkene mange utenlandske vogntog kjører med mister mykheten, og vintergrepet når kuldegradene kommer.

Når det blir kaldt er forskjellen på våre vinterdekk og de kontinentale ganske dramatisk.

I tillegg er kravet til vinterutrustning i Norge dessverre at det er kjetting som skal være det forløsende middelet. Det blir feil. Man bør få bedre regler i forhold til det med vinterdekk, mener Solheim.

Han kaster seg inn i den pågående debatten om vinterdekk og etterlyser blant annet bedre samarbeid mellom myndighetene og dekkbransjen.

Dagens krav på 3 mm mønsterdybde på vinterføre er det vel flere enn Bridgestone i dekkbransjen som mener er for lavt. Alle som snakker trafikksikkerhet mener at sommerdekk bør skiftes på 3 mm. Dette er altså grensen for vinterdekk i Norge! Solheim mener 5 mm er mer edruelig. I Bridgestones hjemland, Japan, innførte man for mange år siden 4,5 mm som krav til vinterdekk¿

- Hvis man ser på regelendringene svenskene har innført når det gjelder vinterdekk, så kommer de etter samarbeid med dekkbransjen der borte. Myndighetene der ber dekkprodusentene komme frem med dekk de mener egner seg.

Fagmannen ønsker seg en felles standard på vinterdekk og ikke særnorske regler. Det som bekymrer han i så måte, er den store avstanden fra Vegdirektoratet til dekkprodusentene i Norge. Dialogen er i hans øyne ikke nok til stede. Han sliter med å sette fingeren på hvorfor det er slik.

- Vi er interessert i et samarbeid. Vi ønsker best mulig sikkerhet og veigrep alle sammen. Norske sjåfører må på glattkjøringskurs, mens vi ikke aner hva utenlandske sjåfører har av kunnskap på glatt vei. Topografien i Norge er også helt spesiell.

Så la oss samarbeide om de beste løsningene. Dekkprodusentene som er representert i Norge kan, via sitt nettverk, skaffe en enorm kompetanse som myndighetene hittil har valgt ikke å bruke, forteller Solheim.

Et dekk som er M+S merket etter en gitt standard bør være minstekravet på alle akslinger slik Solheim ser det.

- På trekkvogner bør det være skikkelige vinterdekk både på drivhjul og styrehjul. På hengere er det i en del dimensjoner vanskelig å skaffe M+S merkede dekk. Dette er kanskje en av årsakene til at det i dag ikke eksisterer et krav i Norge til at alle vinterdekk skal være M+S merket. Dog skulle dette etter Solheims mening vært tatt med som en unntaksregel.

- I Norge burde det også vært lov å pigge alle hengerdekk. Pigg har veldig god effekt sideveis, og vi vet jo at hengere som slår ut, kan skape store ulykker. Derfor burde det vært lov å ha såkalte sommerdekk med pigg på hengeren, avslutter han.

TransportMagasinet bringer i neste utgave et lengre intervju med Ole Petter Solheim.

Denne saken ble første gang publisert 29/03 2011, og sist oppdatert 06/04 2017