Vil at staten skal selge Bring

Konkurransevridning, fare for kryss-subsidering og rolleblanding. Argumentene står i kø når NLF setter fokus på statens eierskap av transport-giganten Bring.

Tidligere har NLF brukt kraftigere skyts og forlangt at Bring må selges. Når de nå har tonet ned ordbruken noe, vil vi anta at det skyldes at organisasjonen har flere medlemmer som kjører for Bring som også er en stor transportkjøper. Allikevel velger de å sette flere spørsmålstegn ved statlig eierskap og ikke minst prinsippet om staten bør være både kontroll-organ og utøver.
Tidligere har NLF brukt kraftigere skyts og forlangt at Bring må selges. Når de nå har tonet ned ordbruken noe, vil vi anta at det skyldes at organisasjonen har flere medlemmer som kjører for Bring som også er en stor transportkjøper. Allikevel velger de å sette flere spørsmålstegn ved statlig eierskap og ikke minst prinsippet om staten bør være både kontroll-organ og utøver.
Publisert Oppdatert
NLF synes det er prinsipielt vanskelig at staten skal drive transport.
NLF synes det er prinsipielt vanskelig at staten skal drive transport.
Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk. Mon tro om kontrolløren visste at han snakket med en kollega?
Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk. Mon tro om kontrolløren visste at han snakket med en kollega?

I et brev til næringskomiteen skriver NLF at staten bør avhende sitt eierskap i Bring.

Årsakene er, ifølge organisasjonen, mange. Delvis pekes det på at Posten-konsernet har beveget seg bort fra sin opprinnelige funksjon og i dag er en kommersiell aktør i et allerede svært presset transportmarked.

Samtidig trekkes faren for konkurransevridning og kryss-subsidiering frem. Posten mottar i dag midler for sin ulønnsomme del av samfunnsoppdraget.

Samtidig er skillet mellom Posten og Bring hårfint. Avdelingene jobber tett sammen både organisatorisk og når det gjelder frakt, bilpark samt terminaler.

Dermed fryktes at midlene øremerket Posten også kommer Bring tilgode.

Konkurransemessig avkastning

NLF har mer på lager. I brevet henvises også til at Posten-konsernet skal drives forretningsmessig og levere konkurransemessig avkastning.

De siste tre årene har dog resultatmarginen vært 2-3 prosent av omsetningen og datterselskapet Bring Linehaul har gått i minus de samme årene. NLF mener dette er dårlig forvaltning av statens verdier.

Bring, på sin side, hevdet i fjor høst at tallene i stor grad skyldes negative resultater på logistikksegmentet og ikke kunne ses som tap.

Vi vet også at Bring og Bring Linehaul har gjort store oppkjøp de siste årene som naturligvis har innvirkning på resultatene.

Les også: Bring taper penger

Bring trucking

Bring er en gigant-transportør. Alle så store aktører vil, uansett hvor gode rutiner de enn har, komme i en eller annen konflikt før eller senere. For Bring sitt vedkommende har det dog vært flere tilfeller av brudd på kabotasjeregler, kjøre- og hviletid samt feil og mangler ved biler spesielt via selskapet Bring Trucking. (Tidligere Blomquist Trucking)

Dette selskapet, med adresse i Slovakia, er eid av Bring og har 234 lastebiler i stallen.

Les også: Statsrådens lastebil

Les også: Bring kabotasjetatt - igjen!

Les også: Her lærer Bring opp sine utenlandske sjåfører på glattisen.

 

Rolleblanding

Det er Samferdselsdepartementet som i høy grad gir rammene til transporten i Norge. Samtidig har de ansvaret for kontroller via Statens vegvesen.

NLF mener at det er et tungtveiende argument mot statlig eierskap at Statens vegvesen i prinsippet altså ender opp med å kontrollere sine egne biler.

At staten skal håndtere kontrollregelverket på den ene siden samtidig som de selv er en stor transportør på den andre siden, er svært uheldig avslutter NLF.

Les også: Truckerkrig - danske Nana bodde i lastebilen til en rumensk Bring-sjåfør i åtte dager.

Blomquist trucking i gammel drakt. Nyere biler er dekorert i Bring-farger. Biler fra dette selskapet har gjentatte ganger vært i medias søkelys etter flere brudd på regelverkene.
Blomquist trucking i gammel drakt. Nyere biler er dekorert i Bring-farger. Biler fra dette selskapet har gjentatte ganger vært i medias søkelys etter flere brudd på regelverkene.