Statens vegvesen vil prøve 110 km/t:

110 km/t prøves ut på E18 i Vestfold

Statens vegvesen foreslår å åpne en 80 kilometer lang prøvestrekning mellom Eik i Buskerud og Bommestad i Vestfold for en fartsgrense på 110 km/t.

Foto: Foto: Veidekke /Peter Fisken

Publisert Oppdatert
Statens vegvesen foreslår å åpne en 80 kilometer lang prøvestrekning mellom Eik i Buskerud og Bommestad i Vestfold for en fartsgrense på 110 km/t. om et knapt år.

Statens vegvesen foreslår å åpne en 80 kilometer lang prøvestrekning mellom Eik i Buskerud og Bommestad i Vestfold for en fartsgrense på 110 km/t. om et knapt år.

I Sundvollen-erklæringen heter det at Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. 11. november kom det en formell henvendelse til Vegdirektoratet om å foreslå strekninger som er gode nok til økt fart.

I Sundvollen-erklæringen heter det at Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. 11. november kom det en formell henvendelse til Vegdirektoratet om å foreslå strekninger som er gode nok til økt fart.

- Da får man en sammenhengende strekning med god nok standard for høyere fart, skriver Statens vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet.

På de tryggeste strekningene

I Sundvollen-erklæringen heter det at Regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. 11. november kom det en formell henvendelse til Vegdirektoratet om å foreslå strekninger som er gode nok til økt fart.

- Vi har kommet til at den relativt nye E18 fra Eik i Buskerud og sørover i Vestfold er best egnet, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.

Flere forutsetninger

Samtidig med fartsgrense 110 km/t etableres system med variable fartsgrenseskilt, slik at fartsgrensen kan varieres med vær, føre og hendelser for øvrig.

Etter hvert som vi får erfaringer fra Vestfold kan det bli aktuelt å sette krav til variable skilt og det utarbeides kriterier og prosedyrer for å regulere fartsgrensene.

Krav til vegen

- Det vil også være en forutsetning med midtrekkverk og egne krav til drift- og vedlikehold av strekninger med 110-fart, framholder Christiansen.

Vegvesenet vil forsikre seg om at geometri og kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt tåler den økte farten, legger han til.

Andre forhold som må være i orden er sideområde, dekkestandard, belysning og fysisk midtdeler mellom kjøreretningene.

Forbikjøringsforbud for de store

Med 110-fartsgrense må det vurderes forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy i venstre felt i tunneler samt generelt totalforbud mot traktorkjøring på motorveg.

Delstrekning mulig

Alternativet til å vente på at Gulli - Langåker blir ferdig neste høst, er å åpne en prøvestrekning på 14 km mellom Kopstad og Gulli for høyere fart. Det kan skje innen juni 2014, heter det i brevet.